Zawartość tej witryny internetowej służy wyłącznie celom informacyjnym i w żadnym przypadku nie może być uznawana jak udzielenie porady prawnej lub jakiejkolwiek innej porady.

Informacje zawarte na tej stronie mają jedynie charakter ogólny i poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań należy skontaktować się z profesjonalnym doradcą w celu uzyskania porady dostosowanej do indywidualnych potrzeb.

Informacje zawarte na tej stronie nie stwarzają stosunku świadczenia usług doradztwa prawnego, ani innego profesjonalnego doradztwa.

Jako administrator witryny dokładam wszelkich starań, aby informacje znajdujące się na witrynie były kompletne, prawdziwe i bazowały na wiarygodnych źródłach. Nie ponoszę jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w nich oraz błędy wynikające z ich nieaktualności; nie ponoszę odpowiedzialności za skutki działań będące rezultatem użycia tych informacji.

Strona daje także możliwość przejścia do stron internetowych, których administratorami są osoby trzecie, na które nie mam żadnego wpływu i nie ponoszę odpowiedzialności za treści w nich zawarte.