Lista wydziałów upadłościowych oraz kodów wydziałów używanych jako element sygnatury sprawy w KRZ:

 • BB1B – Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy
 • BI1B – Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy
 • BY1B – Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy
 • CZ1C – Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy
 • EL1E – Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • GD1G – Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy
 • GL1G – Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy
 • GW1G – Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy
 • JG1J – Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy
 • KA1K – Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy
 • KI1L – Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy
 • KO1K – Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy
 • KR1S – Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • KZ1A – Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • LD1M – Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • LE1L – Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy
 • LU1S – Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
 • OL1O – Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • OP1O – Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • PL1P – Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • PO1P – Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy
 • PT1P – Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • RA1R – Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy
 • RZ1Z – Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • SW1W – Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy
 • SZ1S – ąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy
 • TO1T – Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy
 • TR1T – Sąd Rejonowy w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy
 • WA1M – Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy
 • WA2M – Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy
 • WR1F – Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy
 • ZG1E – Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy