Tag: Sądy Upadłościowe

  • Właściwość sądów upadłościowych

    Właściwość sądów upadłościowych

    Na mapie zaznaczyłem obszary właściwości miejscowej poszczególnych Sądów Upadłościowych – wydziałów upadłościowych i restrukturyzacyjnych w Sądach Rejonowych właściwych do rozpoznawania spraw z danego obszaru.