Tag: prawo restrukturyzacyjne

  • Druga szansa na przyjęcie dyrektywy drugiej szansy

    Druga szansa na przyjęcie dyrektywy drugiej szansy

    Piątego grudnia 2023 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, której celem jest zaimplementowanie do naszego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z 20 czerwca 2019 r w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej…