Tag: dwa lata KRZ

  • Dwa lata KRZ – ilość spraw w poszczególnych Sądach

    Dwa lata KRZ – ilość spraw w poszczególnych Sądach

    Z obwieszczeń publikowanych w KRZ zebrałem dane o ilości wniosków o ogłoszenie upadłości, które zostały złożone przez dwa lata działalności Krajowego Rejestru Zadłużonych oraz wydanych postanowień – w każdym z Sądów Upadłościowych. Z zestawienia wyraźnie widać, że zarówno pod względem ilości wniosków, jak i rozpoznanych spraw pierwsze miejsce zajmuje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,…

  • Dwa lata KRZ – wpływ i rozpoznanie wniosków o ogłoszenie upadłości

    Dwa lata KRZ – wpływ i rozpoznanie wniosków o ogłoszenie upadłości

    Od grudnia 2021 roku obowiązują przepisy przewidujące prowadzenie spraw upadłościowych w systemie elektronicznym – Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Zgodnie z moimi analizami, w okresie 2 lat obowiązywania systemu KRZ opublikowano ogółem 45.626 obwieszczeń o wpisaniu do repertorium wniosku o ogłoszenie upadłości, zaś postanowienia o ogłoszeniu upadłości wydano w 32.027 sprawach. W poniższym wykresie przedstawiam ilość spraw…