Na bazie dostępnego w portalu KRZ wykazu formularzy przygotowałem łatwą do segregowania i wyszukiwania tabelę obejmującą całość dostępnych w KRZ dokumentów – zarówno przydatnych uczestnikom postępowania, jak i orzecznikom:

KOD WZORUTYTUŁTYP WZORU
11168ZAZarządzenie syndyka zobowiązujące wierzyciela do uiszczenia zaliczki na koszty postępowania upadłościowego wynikłe ze zgłoszenia wierzytelności po upływie terminu (art. 235 ust. 2 p.u.)Zarządzenie tworzone w postępowaniu
11171ZAZarządzenie syndyka o zwrocie zgłoszenia wierzytelności dokonanego przez wierzyciela reprezentowanego przez pełnomocnika (art. 242 p.u.)Zarządzenie tworzone w postępowaniu
11172ZAZarządzenie syndyka o wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych zgłoszenia wierzytelnościZarządzenie tworzone w postępowaniu
11174ZAZarządzenie syndyka o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania (art. 252 ust. 2 p.u.)Zarządzenie tworzone w postępowaniu
17000ZDZarządzenie o otwarciu postępowania o zawarcie układuZarządzenie dekretacyjne tworzone w postępowaniu
17005ZAZarządzenie o obwieszczeniu o ustaleniu dnia układowegoZarządzenie tworzone w postępowaniu
17006ZAZarządzenie nadzorcy układu o odmowie dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowegoZarządzenie tworzone w postępowaniu
17008ZAZarządzenie nadzorcy układu o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układemZarządzenie tworzone w postępowaniu
17009ZPZarzadzenie organu pozasadowego o zlozeniu opisu i oszacowania do aktZarzadzenie organu pozasadowego
17010ZAZarzadzenie nadzorcy sadowego o zwolaniu zgromadzenia wierzycieli w postepowaniu o zawarcie ukladu osoby fizycznej nieprowadzacej dzialalnosci gospodarczej na zgromadzeniu wierzycieliZarzadzenie tworzone w postepowaniu
17011ZPZarzadzenie organu pozasadowego o zlozeniu do US wniosku syndyka w trybie art. 4918 ust. 2 p.u.Zarzadzenie organu pozasadowego
17012ZPZarzadzenie organu pozasadowego o zlozeniu do CI KRS wniosku syndyka w trybie art. 4918 ust. 2 p.u.Zarzadzenie organu pozasadowego
17013ZPZarzadzenie organu pozasadowego o zawiadomieniu wierzycieli o otwarciu postepowania restrukturyzacyjnego (pierwsze doreczenie)Zarzadzenie organu pozasadowego
17014ZPZarzadzenie organu pozasadowego o zawiadomieniu o terminie zgromadzenia wierzycieli w celu glosowania nad ukladem (art. 105 ust. 5 p.r.)Zarzadzenie organu pozasadowego
17015ZPZarzadzenie organu pozasadowego o zawiadomieniu o terminie zgromadzenia wierzycieli w celu glosowania nad ukladem (art. 264 p.r., art. 282 p.r., art. 322 p.r.)Zarzadzenie organu pozasadowego
60040DZZarzadzenie przekazania wskazanego dokumentu z Akt do doreczeniaZarzadzenie bez czesci wykonawczej
60060ZPZarządzenie dowolne pozasądowego organuZarządzenie organu pozasądowego
61062ZPZarządzenie dowolne w postępowaniu doradcy restrukturyzacyjnego – dezaktywacja uczestnika w postępowaniuZarządzenie organu pozasądowego
61067ZPZarządzenie dowolne w postępowaniu doradcy restrukturyzacyjnego – dodanie uczestników w postępowaniu na podstawie wnioskuZarządzenie organu pozasądowego
100001ZDZarzadzenie dekretacyjne do srodka odwolawczegoZarzadzenie dekretacyjne tworzone w postepowaniu
10000ZDZarządzenie dekretacyjne do wnioskuZarządzenie dekretacyjne tworzone w postępowaniu
10001POPostanowienie Sądu o odrzuceniu wniosku restrukturyzacyjnegoPostanowienie tworzone w postępowaniu
10002POPostanowienie Sądu o umorzeniu postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku restrukturyzacyjnegoPostanowienie tworzone w postępowaniu
10003POPostanowienie Sądu o oddaleniu wniosku restrukturyzacyjnegoPostanowienie tworzone w postępowaniu
10004POPostanowienie Sądu o otwarciu postępowania sanacyjnegoPostanowienie tworzone w postępowaniu
10005POPostanowienie Sądu o otwarciu przyspieszonego postępowania układowegoPostanowienie tworzone w postępowaniu
10006POPostanowienie Sądu o otwarciu postępowania układowegoPostanowienie tworzone w postępowaniu
10007POPostanowienie Sądu o odmowie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego (art. 8 ust 1 p.r.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
10008POPostanowienie Sądu o odmowie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego (sanacyjnego i układowego) – art. 8 ust. 2 p.r.Postanowienie tworzone w postępowaniu
10009POPostanowienie Sądu o uchyleniu postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego przez sąd II instancji do ponownego rozpoznaniaPostanowienie tworzone w postępowaniu
10010POPostanowienie Sądu o uchyleniu postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego przez sąd II instancji i odrzuceniu wnioskuPostanowienie tworzone w postępowaniu
10011POPostanowienie Sądu o uchyleniu postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego przez sąd II instancji i umorzeniu postępowania w przedmiocie wniosku restrukturyzacyjnegoPostanowienie tworzone w postępowaniu
10012POPostanowienie Sądu o uchyleniu postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego przez sąd II instancji i oddaleniu wniosku o otwarcie postępowaniaPostanowienie tworzone w postępowaniu
100152POPostanowienie sedziego-komisarza o ustanowieniu kuratora dla dluznika (art. 68 p.r.)Postanowienie tworzone w postepowaniu
10016POPostanowienie sedziego-komisarza o ustanowieniu kuratora dla spadkobierców dluznika (art. 72 p.r.)Postanowienie tworzone w postepowaniu
10017POPostanowienie sedziego-komisarza o ustanowieniu kuratora dla wierzyciela dluznika (art. 75 p.r.)Postanowienie tworzone w postepowaniu
100181POPostanowienie Sadu o ustaleniu wynagrodzenia kuratoraPostanowienie tworzone w postepowaniu
100182POPostanowienie sedziego-komisarza o ustaleniu wynagrodzenia kuratoraPostanowienie tworzone w postepowaniu
10019POPostanowienie Sądu o uchyleniu zarządu własnego dłużnika i ustanowieniu zarządcy (art. 239 p.r.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
10020POPostanowienie Sądu o cofnięciu dłużnikowi zezwolenia na wykonywanie zarządu nad całością lub częścią majątkuPostanowienie tworzone w postępowaniu
10021POPostanowienie sędziego-komisarza o tym, aby ustalenia składu masy układowej dokonał dłużnik pod nadzorem nadzorcy sądowego (art. 274 ust. 2 p.r.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
10022POPostanowienie sędziego-komisarza o powołaniu zastępcy sędziego-komisarzaPostanowienie tworzone w postępowaniu
10023POPostanowienie sędziego-komisarza o oznaczeniu czynności, których nadzorcy sądowemu albo zarządcy nie wolno wykonywać bez jego zezwolenia albo bez zgody rady wierzycieliPostanowienie tworzone w postępowaniu
10024POPostanowienie sędziego-komisarza o zwróceniu uwagi na uchybienie popełnione przez nadzorcę sądowego albo zarządcęPostanowienie tworzone w postępowaniu
10025POPostanowienie Sądu o ustaleniu wynagrodzenia ostatecznego nadzorcy sądowegoPostanowienie tworzone w postępowaniu
10026POPostanowienie Sądu o ustaleniu wynagrodzenia ostatecznego zarządcyPostanowienie tworzone w postępowaniu
10027POPostanowienie Sądu o ustaleniu wynagrodzenia ostatecznego nadzorcy sądowego w kwocie pobranych zaliczekPostanowienie tworzone w postępowaniu
10028POPostanowienie Sądu o ustaleniu wynagrodzenia ostatecznego zarządcy w kwocie pobranych zaliczekPostanowienie tworzone w postępowaniu
10029POPostanowienie Sądu o ustaleniu wynagrodzenia ostatecznego zarządcy w wysokości 30 procent podstaw (art. 59 ust. 2 p.r.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
10030POPostanowienie Sądu o ustaleniu wynagrodzenia ostatecznego nadzorcy sądowego w wysokości 40 procent podstaw (art. 46 ust. 1 p.r.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
10031POPostanowienie Sądu o oddaleniu wniosku o ustalenie wynagrodzenia ostatecznego zarządcy/nadzorcy sądowegoPostanowienie tworzone w postępowaniu
100321POPostanowienie sędziego-komisarza o dalszych zaliczkach na wynagrodzenie zarządcy/nadzorcy sądowegoPostanowienie tworzone w postępowaniu
10034POPostanowienie sędziego-komisarza o rozstrzygnięciu sporu co do wysokości zaliczkiPostanowienie tworzone w postępowaniu
10035POPostanowienie Sądu o przywróceniu zarządcy/nadzorcy sądowemu terminu do złożenia wniosku o przyznanie wynagrodzenia ostatecznegoPostanowienie tworzone w postępowaniu
10036POPostanowienie Sądu o ustaleniu wynagrodzenia wstępnego zarządcyPostanowienie tworzone w postępowaniu
10037POPostanowienie sędziego-komisarza o zatwierdzeniu sprawozdania rachunkowegoPostanowienie tworzone w postępowaniu
10038POPostanowienie sędziego-komisarza o odmowie określonego wydatkuPostanowienie tworzone w postępowaniu
10040POPostanowienie sędziego-komisarza o zatwierdzeniu sprawozdania końcowegoPostanowienie tworzone w postępowaniu
10041POPostanowienie sędziego-komisarza o odmowie zatwierdzenia sprawozdania końcowegoPostanowienie tworzone w postępowaniu
10042POPostanowienie sędziego-komisarza o upomnieniu nadzorcy sądowego albo zarządcyPostanowienie tworzone w postępowaniu
10043POPostanowienie sędziego-komisarza nakładające grzywnę na nadzorcę sądowego albo zarządcęPostanowienie tworzone w postępowaniu
100441POPostanowienie Sądu o odwołaniu nadzorcy sądowegoPostanowienie tworzone w postępowaniu
100451POPostanowienie Sądu o wyznaczeniu nadzorcy sądowego po uprawomocnieniu się postanowienia o odwołaniu nadzorcy sądowegoPostanowienie tworzone w postępowaniu
100452POPostanowienie Sądu o wyznaczeniu zarządcy po uprawomocnieniu się postanowienia o odwołaniu zarządcyPostanowienie tworzone w postępowaniu
10046POPostanowienie Sądu o zawieszeniu nadzorcy sądowego w wykonywaniu czynnościPostanowienie tworzone w postępowaniu
100471POPostanowienie Sądu o stwierdzeniu wygaśnięcia funkcji nadzorcy sądowego (art. 29 ust. 1 pkt 2 i 3 p.r.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
100481POPostanowienie Sądu o stwierdzeniu wygaśnięcia funkcji zarządcy (art. 29 ust. 1 pkt 2 i 3 p.r.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
100501POPostanowienie Sądu o zmianie zarządcyPostanowienie tworzone w postępowaniu
100511POPostanowienie Sądu o zmianie nadzorcy sądowegoPostanowienie tworzone w postępowaniu
10055POPostanowienie Sądu o odmowie zmiany zarządcy/nadzorcy sądowegoPostanowienie tworzone w postępowaniu
10057POPostanowienie sędziego-komisarza o dopuszczeniu wierzyciela do udziału w sprawiePostanowienie tworzone w postępowaniu
10058POPostanowienie sędziego-komisarza o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układemPostanowienie tworzone w postępowaniu
10059POPostanowienie sędziego-komisarza o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli na skutek uchwały rady wierzycieliPostanowienie tworzone w postępowaniu
10060POPostanowienie sędziego-komisarza o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli w przypadku, gdy sędzia-komisarz uzna to za potrzebnePostanowienie tworzone w postępowaniu
10061POPostanowienie sędziego-komisarza o dopuszczeniu wierzyciela do udziału w zgromadzeniu wierzycieliPostanowienie tworzone w postępowaniu
10062POPostanowienie sędziego-komisarza o stwierdzeniu przyjęcia układu przez zgromadzenie wierzycieliPostanowienie tworzone w postępowaniu
10063POPostanowienie sędziego-komisarza o stwierdzeniu nieprzyjęcia układu przez zgromadzenie wierzycieliPostanowienie tworzone w postępowaniu
10064POPostanowienie sędziego-komisarza o stwierdzeniu przyjęcia uchwały zgromadzenia wierzycieliPostanowienie tworzone w postępowaniu
10065UZUzasadnienie postanowienia sędziego-komisarza o stwierdzeniu przyjęcia uchwały zgromadzenia wierzycieliUzasadnienie
10066POPostanowienie sędziego-komisarza o stwierdzeniu nieprzyjęcia uchwałyPostanowienie tworzone w postępowaniu
10067UZUzasadnienie postanowienia sędziego-komisarza o stwierdzeniu nieprzyjęcia uchwały zgromadzenia wierzycieliUzasadnienie
10068POPostanowienie sędziego-komisarza o przyjęciu uchwały i uchyleniu uchwały zgromadzenia wierzycieliPostanowienie tworzone w postępowaniu
10069UZUzasadnienie postanowienia sędziego-komisarza o przyjęciu uchwały i uchyleniu uchwały zgromadzenia wierzycieliUzasadnienie
10070POPostanowienie Sadu o oddaleniu zazalenia na postanowienie o stwierdzeniu przyjecia uchwaly zgromadzenia wierzycieliPostanowienie tworzone w postepowaniu
10073POPostanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu (art. 164 ust. p.r.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
10074UZUzasadnienie postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu (art. 164 ust. p.r.)Uzasadnienie
10075POPostanowienie Sądu o odmowie zatwierdzenia układu (art. 165 ust. 1 p.r.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
10076UZUzasadnienie postanowienia Sądu o odmowie zatwierdzenia układu (art. 165 ust. 1 p.r.)Uzasadnienie
10077POPostanowienie Sądu o odmowie zatwierdzenia układu (art. 165 ust. 3 p.r.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
10078UZUzasadnienie postanowienia Sądu o odmowie zatwierdzenia układu (art. 165 ust. 3 p.r.)Uzasadnienie
10079POPostanowienie Sądu o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego (art. 165 ust. 5 p.r.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
10080UZUzasadnienie postanowienia Sądu o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego (art. 165 ust. 5 p.r.)Uzasadnienie
10081POPostanowienie SO o oddaleniu zażalenia na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu lub odmowy zatwierdzenia układuPostanowienie tworzone w postępowaniu
10082POPostanowienie SO o uchyleniu postanowienia Sądu Rejonowego w przedmiocie zatwierdzenia układu; odmowy zatwierdzenia układu i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznaniaPostanowienie tworzone w postępowaniu
10083POPostanowienie SO o zmianie postanowienia SR i zatwierdzeniu układu lub odmowie zatwierdzenia lub umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnegoPostanowienie tworzone w postępowaniu
10084POPostanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu częściowegoPostanowienie tworzone w postępowaniu
10085UZUzasadnienie postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu częściowegoUzasadnienie
10086POPostanowienie Sądu o odmowie zatwierdzenia układu częściowego (art. 182 ust. 2 p.r.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
10087UZUzasadnienie postanowienia Sądu o odmowie zatwierdzenia układu częściowego (art. 182 ust. 2 p.r.)Uzasadnienie
10088POPostanowienie Sądu o umorzeniu postępowania (art. 182 ust. 4 p.r.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
10089POPostanowienie Sadu o wykonaniu ukladu w postepowaniu restrukturyzacyjnymPostanowienie tworzone w postepowaniu
100911POPostanowienie Sądu o oddaleniu wniosku o otwarcie postępowania o zmianę układuPostanowienie tworzone w postępowaniu
10093POPostanowienie Sadu o uchyleniu ukladu w postepowaniu restrukturyzacyjnymPostanowienie tworzone w postepowaniu
10094POPostanowienie Sadu o oddaleniu wniosku o uchyleniu ukladu w postepowaniu restrukturyzacyjnymPostanowienie tworzone w postepowaniu
100951POPostanowienie sędziego-komisarza o ustanowieniu rady wierzycieli i powołaniu jej członków (art. 121 ust. 1 p.r.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
10098POPostanowienie sędziego-komisarza o odwołaniu członków rady wierzycieli albo ich zastępców, którzy nie pełnią należycie swoich obowiązków i powołaniu innych (art. 125 ust. 1 p.r.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
10099POPostanowienie sędziego-komisarza o powołaniu członka rady wierzycieli w trybie (art. 123 ust. 1 p.r.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
10100POPostanowienie sędziego-komisarza o oddaleniu wniosku o powołanie członka rady wierzycieli w trybie (art. 123 ust. 1 p.r.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
10103POPostanowienie sędziego-komisarza o oddaleniu wniosku o zmianę składu rady wierzycieli w trybie (art. 126 ust. 1 p.r.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
10104POPostanowienie sędziego-komisarza o oddaleniu wniosku o powołanie członka rady wierzycieli w trybie (art. 126 ust. 3 p.r.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
10105POPostanowienie Sądu o zmianie nadzorcy sądowego na skutek uchwały rady wierzycieli i o powołaniu do pełnienia funkcji osobę wskazaną przez radę wierzycieli (art. 133 ust. 2 p.r.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
10107POPostanowienie Sądu o zezwoleniu dłużnikowi na wykonywanie zarządu w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu (art. 133 ust. 1 p.r.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
10108ZAZarzadzenie sedziego-komisarza o zwolaniu posiedzenia rady wierzycieli (art. 134 ust. 3 p.r.)Postanowienie tworzone w postepowaniu
10109POPostanowienie sędziego-komisarza o pozostawieniu zarzutów bez rozpoznania (art. 136 ust. 2 p.r.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
10116POPostanowienie Sądu II instancji o zmianie postanowienia sędziego-komisarza w przedmiocie zarzutów od uchwały rady wierzycieliPostanowienie tworzone w postępowaniu
10117POPostanowienie sędziego-komisarza o wyrażeniu zgody na odstąpienie od umowy wzajemnej (sanacyjne)Postanowienie tworzone w postępowaniu
10118POPostanowienie sędziego-komisarza o oddaleniu wniosku o wyrażeniu zgody na odstąpienie od umowy wzajemnej (sanacyjne)Postanowienie tworzone w postępowaniu
10121POPostanowienie sędziego-komisarza o stwierdzeniu zawieszenia postępowania egzekucyjnegoPostanowienie tworzone w postępowaniu
10122POPostanowienie sędziego-komisarza o oddaleniu wniosku o stwierdzeniu zawieszenia postępowania egzekucyjnegoPostanowienie tworzone w postępowaniu
10123POPostanowienie sędziego-komisarza o uchyleniu zajęćPostanowienie tworzone w postępowaniu
10124POPostanowienie sędziego-komisarza o oddaleniu wniosku o uchyleniu zajęćPostanowienie tworzone w postępowaniu
10125POPostanowienie sędziego-komisarza o uznaniu, że określona część wynagrodzenia reprezentanta dłużnika jest bezskuteczna wobec masy (art. 305 p.r.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
10126POPostanowienie sędziego-komisarza o oddaleniu wniosku o uznaniu, że określona część wynagrodzenia reprezentanta dłużnika jest bezskuteczna wobec masy (art. 305 p.r.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
10127POPostanowienie sędziego-komisarza o wyrażeniu zgody na zwolnienie drugiej strony bezskutecznej czynności prawnej dłużnika z obowiązku przekazania do masy sanacyjnejPostanowienie tworzone w postępowaniu
10128POPostanowienie sędziego-komisarza o oddaleniu wniosku o wyrażeniu zgody na zwolnienie drugiej strony bezskutecznej czynności prawnej dłużnika z obowiązku przekazania do masy sanacyjnejPostanowienie tworzone w postępowaniu
10129POPostanowienie sedziego-komisarza o wskazaniu osoby obowiazanej do przekazania do majatku dluznika, tego co wskutek czynnosci bezskutecznej ubylo z tego majatku i okreslenie zakresu jej obowiazkuPostanowienie tworzone w postepowaniu
10130POPostanowienie sędziego-komisarza o wyrażeniu zgody na zlecenie sporządzenia planu restrukturyzacyjnego osobom trzecimPostanowienie tworzone w postępowaniu
10131POPostanowienie sędziego-komisarza o oddaleniu wniosku o wyrażeniu zgody na zlecenie sporządzenia planu restrukturyzacyjnego osobom trzecimPostanowienie tworzone w postępowaniu
101361POWezwanie do uzupełnienia braków formalnych lub fiskalnych sprzeciwu co do umieszczenia lub pominięcia w spisie wierzytelnościPostanowienie tworzone w postępowaniu
10144POPostanowienie sędziego-komisarza o rozpoznaniu sprzeciwu co do umieszczenia w spisie wierzytelnościPostanowienie tworzone w postępowaniu
101511POPostanowienie sędziego-komisarza o zatwierdzeniu spisu wierzytelnościPostanowienie tworzone w postępowaniu
101521POPostanowienie sędziego-komisarza o odmowie zatwierdzenia spisu wierzytelnościPostanowienie tworzone w postępowaniu
10158POPostanowienie sędziego-komisarza o zmianie spisu wierzytelności w przyspieszonym postępowaniu układowym (art. 90 ust. 2 p.r.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
10159POPostanowienie sędziego-komisarza o uwzględnieniu zarzutów wobec planu podziału (art. 323 ust. 4 p.r.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
10160POPostanowienie sędziego-komisarza o oddaleniu zarzutów wobec planu podziałuPostanowienie tworzone w postępowaniu
10161POPostanowienie sędziego-komisarza o sprostowaniu odrębnego planu podziałuPostanowienie tworzone w postępowaniu
10162POPostanowienie sędziego-komisarza o zatwierdzeniu planu podziałuPostanowienie tworzone w postępowaniu
10165POPostanowienie Sądu o zarządzeniu likwidacji majątku dłużnika i określeniu sposobu likwidacjiPostanowienie tworzone w postępowaniu
10166POPostanowienie Sądu o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego obligatoryjnie (art. 325 ust. 1 p.r.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
10167POPostanowienie Sądu o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego fakultatywnie (art. 325 ust. 2 i 3 p.r.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
10168POPostanowienie Sądu o umorzeniu postępowania sanacyjnego (art. 326 ust. 3 p.r.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
10169POPostanowienie Sądu o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego (art. 326 ust. 2 p.r.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
10170POPostanowienie Sądu o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego (art. 326 ust. 1 p.r.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
10171POPostanowienie Sądu o oddaleniu wniosku o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnegoPostanowienie tworzone w postępowaniu
10172POPostanowienie Sądu o pozbawieniu prawa prowadzenia działalności gospodarczejPostanowienie tworzone w postępowaniu
10173UZUzasadnienie postanowienia Sądu o pozbawieniu prawa prowadzenia działalności gospodarczejUzasadnienie
10174POPostanowienie Sądu o oddaleniu wniosku o pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczejPostanowienie tworzone w postępowaniu
10175UZUzasadnienie postanowienia Sądu o oddaleniu wniosku o pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczejUzasadnienie
10176POPostanowienie Sądu o odrzuceniu wniosku o pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczejPostanowienie tworzone w postępowaniu
10177POPostanowienie Sądu o umorzeniu postępowania o pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczejPostanowienie tworzone w postępowaniu
101781ZAZarzadzenie przewodniczacego o wezwaniu do uzupelnienia braków formalnych lub fiskalnych wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia dzialalnosci gospodarczejZarzadzenie tworzone w postepowaniu
10178ZAZarządzenie przewodniczącego o wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczejZarządzenie tworzone w postępowaniu
10180ZAZarządzenie przewodniczącego o zwrocie wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na skutek nieuzupełnienia braków formalnychZarządzenie tworzone w postępowaniu
10180ZAZarządzenie przewodniczącego o zwrocie wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na skutek nieuzupełnienia braków formalnychZarządzenie tworzone w postępowaniu
10181ZAZarządzenie przewodniczącego o wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych i fiskalnych apelacjiZarządzenie tworzone w postępowaniu
10182POPostanowienie Sądu o odrzuceniu apelacji z powodu nieuzupełnienia braków fiskalnych oraz formalnychPostanowienie tworzone w postępowaniu
10183POPostanowienie Sądu II instancji o oddaleniu apelacjiPostanowienie tworzone w postępowaniu
10184POPostanowienie Sądu II instancji o uwzględnieniu apelacjiPostanowienie tworzone w postępowaniu
10185POPostanowienie Sądu II instancji o uchyleniu zaskarżonego postanowienia i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznaniaPostanowienie tworzone w postępowaniu
10186POPostanowienie Sądu II instancji o odrzuceniu apelacjiPostanowienie tworzone w postępowaniu
10187POPostanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej – prowadzonej przez sądPostanowienie tworzone w postępowaniu
10190ZAZarządzenie o wezwaniu do uzupełnienia braków wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej -w sprawie z wniosku dłużnikaZarządzenie tworzone w postępowaniu
10191ZAZarządzenie o wezwaniu do uzupełnienia braków wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej -w sprawie z wniosku wierzycielaZarządzenie tworzone w postępowaniu
10192ZAZarządzenie przewodniczącego o zobowiązaniu dłużnika do przedstawienia informacji o których mowa w art. 491 (2) ust. 4 p.u.Zarządzenie tworzone w postępowaniu
101931POPostanowienie Sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiejPostanowienie tworzone w postępowaniu
10195POPostanowienie Sądu o umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłatyPostanowienie tworzone w postępowaniu
10196POPostanowienie Sądu o ustaleniu planu spłatyPostanowienie tworzone w postępowaniu
10199POPostanowienie sędziego-komisarza o udzieleniu zgody na zaprzestanie dalszego prowadzenia przedsięwzięcia deweloperskiegoPostanowienie tworzone w postępowaniu
10200POPostanowienie sędziego-komisarza o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości, na której prowadzone jest przedsięwzięcie deweloperskiePostanowienie tworzone w postępowaniu
10201POPostanowienie sędziego-komisarza o przedłużeniu nabywcom terminu do wpłacenia dopłatPostanowienie tworzone w postępowaniu
10202POPostanowienie sędziego-komisarza o wpłaceniu dopłat i wyznaczenie zgromadzenia wierzycieliPostanowienie tworzone w postępowaniu
10204ZAZarzadzenie Przewodniczacego o wezwaniu do uzupelnienia braków fiskalnych wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia dzialalnosci gospodarczejZarzadzenie tworzone w postepowaniu
10205ZAZarzadzenie Przewodniczacego o zwrocie wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej z powodu nie uzupelnienia braków fiskalnychZarzadzenie tworzone w postepowaniu
10206ZAZarzadzenie Przewodniczacego o wezwaniu do uzupelnienia braków fiskalnychZarzadzenie tworzone w postepowaniu
10211POPostanowienie Sądu o zezwoleniu zarządcy zagranicznemu na likwidację majątku znajdującego się w PolscePostanowienie tworzone w postępowaniu
11001POPostanowienie Sądu o wstrzymaniu rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu rozpoznania wniosku restrukturyzacyjnego (art. 9b ust. 2 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11002POPostanowienie Sadu o przejeciu sprawy restrukturyzacyjnej do wspólnego rozpoznania i rozstrzygniecia przez sad upadlosciowy (art. 9b ust. 3 p.u.)Postanowienie tworzone w postepowaniu
110091ZAZarządzenie przewodniczącego o wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych lub fiskalnych wniosku o ogłoszenie upadłości – w sprawie z wniosku dłużnikaZarządzenie tworzone w postępowaniu
110092ZAZarządzenie przewodniczącego o wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych lub fiskalnych wniosku o ogłoszenie upadłości – w sprawie z wniosku wierzyciela lub innego wnioskodawcyZarządzenie tworzone w postępowaniu
110093ZAZarzadzenie przewodniczacego o wezwaniu do uzupelnienia braków formalnych lub fiskalnych wniosku o ogloszenie upadlosci – w sprawie z wniosku wierzyciela lub innego wnioskodawcy – bez podstawy prawnejZarzadzenie tworzone w postepowaniu
110101ZAZarządzenie o zwrocie wniosku o ogłoszenie upadłości na skutek nieuzupełnienia braków formalnych oraz fiskalnychZarządzenie tworzone w postępowaniu
110101ZAZarządzenie o zwrocie wniosku o ogłoszenie upadłości na skutek nieuzupełnienia braków formalnych oraz fiskalnychZarządzenie tworzone w postępowaniu
11012ZAZarządzenie o zwrocie wniosku o ogłoszenie upadłości -nieuiszczenie zaliczki (art. 22a p.u.)Zarządzenie tworzone w postępowaniu
11012ZAZarządzenie o zwrocie wniosku o ogłoszenie upadłości -nieuiszczenie zaliczki (art. 22a p.u.)Zarządzenie tworzone w postępowaniu
11015ZAZarządzenie o zwrocie wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu niemożności nadania sprawie dalszego biegu wskutek niewykonania innych zarządzeńZarządzenie tworzone w postępowaniu
11015ZAZarządzenie o zwrocie wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu niemożności nadania sprawie dalszego biegu wskutek niewykonania innych zarządzeĹ„Zarządzenie tworzone w postępowaniu
11017ZAZarządzenie o zwrocie wniosku bez wezwania do jego uzupełnienia w razie niezłożenia oświadczenia o prawdziwości danych zawartych we wnioskuZarządzenie tworzone w postępowaniu
11017ZAZarządzenie o zwrocie wniosku bez wezwania do jego uzupełnienia w razie niezłożenia oświadczenia o prawdziwości danych zawartych we wnioskuZarządzenie tworzone w postępowaniu
11018POPostanowienie Sadu o ustanowieniu kuratora dla dluznika, który nie ma zdolnosci procesowej i nie dziala za niego przedstawiciel ustawowy oraz w skladzie organów którego zachodza braki uniemozliwiajace jego dzialaniePostanowienie tworzone w postepowaniu
11019POPostanowienie Sadu o ustanowieniu kuratora w przypadku smierci dluznika (art. 261 ust. 4 p.u.)Postanowienie tworzone w postepowaniu
11020POPostanowienie Sadu o ustaleniu wynagrodzenia kuratora (art. 261 ust. 3 p.u.)Postanowienie tworzone w postepowaniu
11021POPostanowienie Sądu o przekazaniu sprawy według właściwości do innego sądu upadłośćPostanowienie tworzone w postępowaniu
11022POPostanowienie Sądu o zobowiązaniu wnioskodawcy do złożenia dalszej zaliczki na wydatki w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, w kwocie przewyższającej sumę określoną w art. 22a p.u.Postanowienie tworzone w postępowaniu
11023POPostanowienie Sądu o odrzuceniu wniosku o ogłoszenie upadłości – nieuiszczenie zaliczkiPostanowienie tworzone w postępowaniu
11024POPostanowienie Sądu o zabezpieczeniu majątku dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowegoPostanowienie tworzone w postępowaniu
11025POPostanowienie Sądu o oddaleniu wniosku o ustanowienie tnsPostanowienie tworzone w postępowaniu
110261POPostanowienie Sądu o zmianie osoby tymczasowego nadzorcy sądowego – na wniosek tns lub z powodu cofnięcia lub zawieszenia licencji doradcy restrukturyzacyjnego (art. 38 ust. 1a p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11028POPostanowienie Sądu o odwołaniu tymczasowego nadzorcy sądowego z powodu nienależytego pełnienia obowiązków i powołaniu do pełnienia tej funkcji innej osoby (art. 38 ust. 1 w zw. z art. 170 ust. 1 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11029POPostanowienie Sądu o uchyleniu zabezpieczenia poprzez odwołanie tymczasowego nadzorcy sądowego (art. 38 ust. 1 a p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11030POPostanowienie Sądu o ustaleniu wynagrodzenia tymczasowego nadzorcy sądowego (art. 38 ust. 1b -1d p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11031POPostanowienie Sądu o zwrocie wydatków koniecznych poniesionych w związku z pełnieniem funkcji tymczasowego nadzorcy sądowego (art. 38 ust. 2 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11032POPostanowienie Sądu o powołaniu zastępcy tymczasowego nadzorcy sądowego (art. 38 ust. 1 w zw. z art. 159 ust. 1 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11033POPostanowienie Sądu o stwierdzeniu wygaśnięcia funkcji tymczasowego nadzorcy sądowego z powodu śmierciPostanowienie tworzone w postępowaniu
11034POPostanowienie Sądu o przyznaniu tymczasowemu nadzorcy sądowemu zaliczki na poczet wydatków koniecznych (art. 38 ust. 2 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11035POPostanowienie Sądu o zabezpieczeniu majątku dłużnika przez ustanowienie zarządu przymusowego nad majątkiem dłużnika oraz określeniu zakresu i sposobu wykonywania zarządu (art. 40 ust. 1 i 2 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11036POPostanowienie Sądu o oddaleniu wniosku o ustanowienie zarządu przymusowegoPostanowienie tworzone w postępowaniu
110371POPostanowienie Sądu o zmianie zarządcy przymusowego z powodu cofnięcia/zawieszenia licencji doradcy restrukturyzacyjnego lub na wniosek zarządcy przymusowegoPostanowienie tworzone w postępowaniu
11039POPostanowienie Sądu o uchyleniu zabezpieczenia poprzez odwołanie zarządcy przymusowego (art. 38 ust. 1a w zw. z art. 40 ust. 4)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11041POPostanowienie Sadu o ustaleniu wynagrodzenia zarzadcy przymusowego (art. 40 ust. 4 w zw. z art. 38 ust. 1b-1d p.u.)Postanowienie tworzone w postepowaniu
11042POPostanowienie Sądu o zwrocie wydatków koniecznych poniesionych w związku z pełnieniem funkcji zarządcy przymusowego (art. 40 ust. 4 w zw. z art. 38 ust. 2)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11043POPostanowienie Sądu o przyznaniu zarządcy przymusowemu zaliczki na poczet wydatków koniecznych (art. 40 ust. 4 w zw. z art. 38 ust. 2 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11044POPostanowienie Sądu o upomnieniu zarządcy przymusowego (art. 40 ust. 4 w zw. z art. 169 a ust. 1 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11045POPostanowienie Sądu nakładające grzywnę na zarządcę przymusowego (art. 40 ust. 4 w zw. z art. 169 a ust. 2 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11046POPostanowienie Sądu o odwołaniu zarządcy przymusowego z powodu nienależytego pełnienia obowiązków i powołaniu do pełnienia tej funkcji innej osoby (art. 40 ust. 4 w zw. z art. 170 ust. 1 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11047POPostanowienie Sądu o wygaśnięciu funkcji zarządcy przymusowego z powodu śmierci i powołaniu zarządcy przymusowegoPostanowienie tworzone w postępowaniu
11048POPostanowienie Sądu o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego (art. 39 ust. 1 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11049POPostanowienie Sądu o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego i uchyleniu zajęć rachunku bankowego oraz ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego (art. 39 ust. 1 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11050POPostanowienie Sądu o oddaleniu wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego i uchyleniu zajęcia rachunku bankowegoPostanowienie tworzone w postępowaniu
11051POPostanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości z wniosku wierzyciela albo dłużnika spółka, osoba prawna (art. 51 ust. 1 i 2a p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11052POPostanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości z wniosku wierzyciela/dłużnika – osoba fizyczna (art. 51 ust. 1 i 2a p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11054POPostanowienie Sądu o umorzeniu postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości na skutek wydania postanowienia o zatwierdzeniu układu albo postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego (art. 54 ust. 4 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11055POPostanowienie Sądu o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego z zakresu szacowania nieruchomości i wyceny przedsiębiorstw. (art. 56 b pr.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11056POPostanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości na skutek uwzględnienia wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży spółka, osoba prawna (art. 56d p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11059POPostanowienie Sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszeniu upadłości (art. 13 ust 1 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11060POPostanowienie Sądu II instancji o uchyleniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznaniaPostanowienie tworzone w postępowaniu
11061POPostanowienie Sądu II instancji o uchyleniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości i oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościPostanowienie tworzone w postępowaniu
11062ZAZarządzenie przewodniczącego zobowiązujące upadłego do złożenia sędziemu-komisarzowi oświadczenia o wykonaniu obowiązku wskazania i wydania syndykowi całego jego majątku (art. 57 ust 1 p.u.)Zarządzenie tworzone w postępowaniu
11063POPostanowienie sędziego-komisarza o zakazaniu upadłemu, będącemu osobą fizyczną opuszczania Rzeczypospolitej Polskiej bez jego zezwolenia (art. 57 ust. 3 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11065POPostanowienie sędziego-komisarza o zastosowaniu środków przymusu określonych w Kodeksie postępowania cywilnego wobec upadłego, który ukrywa swój majątek (art. 58 ust. 1 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11070POPostanowienie sędziego-komisarza o oznaczeniu mienia przeznaczonego na pomoc dla pracowników upadłego i ich rodzin (art. 64 ust. 1 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
110711POPostanowienie sędziego-komisarza o wyłączeniu z masy upadłości (art. 63a p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11074WYWyrok uwzględniający powództwo o wyłączenie mienia z masy upadłościWyrok
11075WYWyrok oddalający powództwo o wyłączenie mienia z masy upadłościWyrok
11076POPostanowienie Sądu o zabezpieczeniu powództwa o wyłączenie mienia z masy upadłości (art. 74 ust. 4 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11077POPostanowienie sędziego-komisarza o określeniu zakresu korzystania z mieszkania przez upadłego lub osoby mu bliskie, którzy w dacie ogłoszenia upadłości zamieszkiwali w tym mieszkaniu (art. 75 ust. 2 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11080POPostanowienie sędziego-komisarza o wyrażeniu zgody na wykonanie przez syndyka zobowiązania upadłego i zażądania od drugiej strony spełnienia świadczenia wzajemnego (art. 98 ust. 1 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11082POPostanowienie sędziego-komisarza o wyrażeniu zgody na odstąpienie przez syndyka od umowy innej, niż wzajemna (art. 98 ust. 1c p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
110831POPostanowienie sędziego-komisarza o zezwoleniu syndykowi na wypowiedzenie umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości upadłego (art. 109 ust. 1 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
110851POPostanowienie sędziego-komisarza o zezwoleniu syndykowi na wypowiedzenie umowy najmu lub dzierżawy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (art. 109 ust. 3 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11087POPostanowienie sędziego-komisarza o zezwoleniu syndykowi na wypowiedzenie umowy najmu lub dzierżawy (art. 110 ust. 4 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
110881POPostanowienie sędziego-komisarza o wyłączeniu spadku z masy upadłości (art. 121 ust. 1 i 2 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
110921POPostanowienie sędziego-komisarza o oznaczeniu czynności, których syndykowi nie wolno wykonać bez zezwolenia sędziego-komisarza/rady wierzycieli (art. 152 ust. 1 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
110941POPostanowienie sędziego-komisarza uwzględniające lub oddalające skargę syndyka na czynności komornika (art. 153 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11096POPostanowienie sędziego-komisarza o zwróceniu syndykowi / zastępcy syndyka / syndykowi tymczasowemu uwagi na popełnione uchybienia (art. 152 ust. 1 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
110981POPostanowienie sędziego-komisarza o powołaniu zastępcy syndyka z urzędu lub na jego wniosek oraz określeniu zakresu jego czynności (art. 159 ust. 1 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11100POPostanowienie Sądu o ustaleniu wynagrodzenia wstępnego syndyka (art. 163 ust. 1 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11101POPostanowienie Sądu o ustaleniu wynagrodzenia ostatecznego syndyka (art. 165 ust. 1 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11102POPostanowienie Sądu o ustaleniu wynagrodzenia ostatecznego syndyka w wysokości dotychczas pobranych zaliczek (art. 165 ust. 1 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11103ZAZarządzenie o doręczeniu odpisów wniosku syndyka o przyznanie wynagrodzenia ostatecznego upadłemu i członkom rady wierzycieli wraz z pouczeniem, w terminie tygodnia mogą zająć stanowisko w sprawie (art. 166 ust. 1)Zarządzenie tworzone w postępowaniu
11107POPostanowienie sędziego-komisarza o zatwierdzeniu sprawozdania ostatecznego (art. 168 ust. 5 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11108POPostanowienie sędziego-komisarza o odmowie zatwierdzenia sprawozdania ostatecznego (art. 168 ust. 5c p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11111POPostanowienie sędziego-komisarza o nałożeniu grzywny na syndyka (art. 169 ust. 2 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
111121POPostanowienie Sądu o odwołaniu syndyka (art. 170 ust. 1 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11115POPostanowienie Sądu o zawieszeniu syndyka w wykonywaniu jego czynności i ustanowieniu tymczasowego syndyka (art. 170 ust. 2 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11116ZAZarządzenie zobowiązujące syndyka do przedłożenia umowy ubezpieczenia (art. 156 ust. 4 p.u.)Zarządzenie tworzone w postępowaniu
11117POPostanowienie Sądu o zmianie syndyka na jego wniosek (art. 170 ust. 3 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11118POPostanowienie Sądu o zmianie syndyka na podstawie uchwały rady wierzycieli podjętej w trybie określonym w art. 207a p.u. (art. 170 ust. 3 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11119POPostanowienie Sądu o stwierdzeniu wygaśnięcia funkcji syndyka na skutek jego śmierci (art. 170 ust. 4 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11120POPostanowienie Sądu o stwierdzeniu wygaśnięcia funkcji syndyka na skutek utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych (art. 170 ust. 4 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11121POPostanowienie Sądu o stwierdzeniu wygaśnięcia funkcji syndyka na skutek zaistnienia braków w składzie organów spółki będącej syndykiem uniemożliwiających jej działanie (art. 170 ust. 4 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
111221POPostanowienie Sądu o zmianie syndyka w przypadku cofnięcia praw wynikających z licencji doradcy restrukturyzacyjnego (art. 170 ust. 5 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
111231POPostanowienie Sądu o zmianie syndyka w przypadku zawieszenia praw wynikających z licencji doradcy restrukturyzacyjnego (art. 170 ust. 5 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11128POPostanowienie sędziego-komisarza w przedmiocie odwołania zastępcy syndyka (art. 171 ust. 1 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11129POPostanowienie sędziego-komisarza w przedmiocie odwołania zastępcy syndyka – jego dalszy udział w postępowaniu nie jest potrzebny (art. 171 ust. 1 i 3 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11130POPostanowienie sędziego-komisarza w przedmiocie zmiany zastępcy syndyka (art. 171 ust. 1 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11131POPostanowienie sędziego-komisarza o stwierdzeniu wygaśnięcia funkcji zastępcy syndyka (art. 170 ust. 4 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11133POPostanowienie sedziego-komisarza o ustaleniu wynagrodzenia kuratora (art. 187 ust. 4 p.u)Postanowienie tworzone w postepowaniu
111341POPostanowienie sedziego-komisarza o ustanowieniu kuratora dla dluznika/spadkobiercy upadlego po jego smierci/wierzycielaPostanowienie tworzone w postepowaniu
11136POPostanowienie sedziego-komisarza w przedmiocie wynagrodzenia kuratora wierzyciela (art. 190 ust. 3 p.u.)Postanowienie tworzone w postepowaniu
111381POPostanowienie sędziego-komisarza o uchyleniu uchwały zgromadzenia wierzycieli sprzecznej z prawem albo naruszającej dobre obyczaje albo rażąco naruszającej interes wierzyciela (art. 200 p.u)Postanowienie tworzone w postępowaniu
111381POPostanowienie sedziego-komisarza o uchyleniu uchwaly zgromadzenia wierzycieli sprzecznej z prawem albo naruszajacej dobre obyczaje albo razaco naruszajacej interes wierzyciela (art. 200 p.u)Postanowienie tworzone w postepowaniu
111411POPostanowienie sędziego-komisarza o ustanowieniu rady wierzycieli i powołaniu jej członkówPostanowienie tworzone w postępowaniu
11143POPostanowienie sędziego-komisarza o odwołaniu członków rady wierzycieli z powodu nienależytego pełnienia obowiązków (art.202 ust. 1 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11144POPostanowienie sędziego-komisarza o odwołaniu członka rady wierzycieli na jego wniosek (art. 202 ust. 1 a p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11145POPostanowienie sędziego-komisarza o powołaniu członka rady wierzycieli w trybie (art. 202a ust. 1 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
111461POPostanowienie sędziego-komisarza o oddaleniu wniosku o powołanie członka rady wierzycieliPostanowienie tworzone w postępowaniu
11147POPostanowienie sędziego-komisarza o zmianie składu rady wierzycieli w trybie art. 203 ust. 1 p.u (art. 203 ust. 1 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11149POPostanowienie Sądu o zmianie syndyka na skutek uchwały rady wierzycieli podjętej zgodnie z wnioskiem upadłego i powołanie do pełnienia tej funkcji osoby wskazanej przez radę wierzycieli (art. 207a ust. 1 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11150POPostanowienie Sądu o odmowie powołania do pełnienia funkcji syndyka osoby wskazanej przez radę wierzycieli (art. 207a ust. 1 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11151ZAZarzadzenie sedziego-komisarza o zwolaniu posiedzenia rady wierzycieli (art. 208 ust. 2 p.u.)Postanowienie tworzone w postepowaniu
111521POPostanowienie sędziego-komisarza o uchyleniu uchwały rady wierzycieli sprzecznej z prawem lub naruszającej interes wierzycieliPostanowienie tworzone w postępowaniu
11154POPostanowienie sędziego-komisarza o wstrzymaniu wykonania uchwały rady wierzycieli do czasu uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie rozpoznania zarzutów lub postanowienia o uchyleniu uchwały rady wierzycieliPostanowienie tworzone w postępowaniu
11155POPostanowienie sędziego-komisarza o zezwoleniu na dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa przez syndyka, jeżeli ma trwać dłużej niż trzy miesiące od dnia ogłoszenia upadłościPostanowienie tworzone w postępowaniu
11158POPostanowienie sędziego-komisarza o zezwoleniu na zaciągnie pożyczek lub kredytów (art. 206 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 213 ust. 1 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11160POPostanowienie sędziego-komisarza o zezwoleniu na zrzeczenie się roszczeń spornych (art. 206 ust. 1 pkt. 6 w zw. z art. 213 ust. 1 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11161POPostanowienie sędziego-komisarza o zezwoleniu na zawarcie ugody co do roszczeń spornych (art. 206 ust. 1 pkt. 6 w zw. z art. 213 ust. 1 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11162POPostanowienie sędziego-komisarza o zezwoleniu na poddanie sporu rozstrzygnięciu sądu polubownego (art. 206 ust. 1 pkt. 6 w zw. z art. 213 ust. 1 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11163POPostanowienie sędziego-komisarza o oddaleniu wniosków syndyka z art. 206 ust. 1 w zw. z art. 213 ust. 1 p.u.Postanowienie tworzone w postępowaniu
111641POPostanowienie Sadu o polaczeniu do lacznego rozpoznania spraw upadlosciowych prowadzonych wobec wspólników spólki cywilnej lub wobec malzonków (art. 215 ust. 1 p.u.)Postanowienie tworzone w postepowaniu
11166ZAZarzadzenie sedziego-komisarza o wyznaczeniu rozprawy wraz z pouczeniem w trybie art. 218 a p.uZarzadzenie tworzone w postepowaniu
11167ZAZarzadzenie Przewodniczacego o wyznaczeniu rozprawy wraz z pouczeniem w trybie art. 218 a p.u.Zarzadzenie tworzone w postepowaniu
11176ZAZarzadzenie sedziego-komisarza o obwieszczeniu daty zlozenia listy wierzytelnosci (art. 255 ust. 2 p.u.)Zarzadzenie tworzone w postepowaniu
11181POPostanowienie sędziego-komisarza o zwrocie odpowiedzi na sprzeciw – po terminie, nie uzupełniono braków (art. 258a ust. 2)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11182POPostanowienie sędziego-komisarza o uwzględnieniu sprzeciwuPostanowienie tworzone w postępowaniu
11183POPostanowienie sędziego-komisarza o oddaleniu sprzeciwuPostanowienie tworzone w postępowaniu
11186POPostanowienie sędziego-komisarza o dokonaniu zmian na liście wierzytelności na podstawie prawomocnych postanowień w przedmiocie sprzeciwu i zatwierdzeniu listy wierzytelności (art. 260 ust. 1 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
111871POPostanowienie sędziego-komisarza o zatwierdzeniu lub częściowym zatwierdzeniu listy wierzytelnościPostanowienie tworzone w postępowaniu
11189POPostanowienie sędziego-komisarza o dokonaniu z urzędu zmian na liście wierzytelności (art. 261 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11190POPostanowienie sędziego-komisarza o dokonaniu z urzędu zmian na liście wierzytelności – nie umieszczonej na liście z urzędu (art. 261 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11191POPostanowienie sędziego-komisarza o sprostowaniu listy wierzytelności stosownie do prawomocnych orzeczeń (art. 262 ust. 2 p.u)Postanowienie tworzone w postępowaniu
111921POPostanowienie sędziego-komisarza o wstrzymaniu likwidacji masy upadłości fakultatywne lub obligatoryjnie (art. 266b ust. 4 lub 5 p.u)Postanowienie tworzone w postępowaniu
111941POPostanowienie sędziego-komisarza o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem w postępowaniu upadłościowymPostanowienie tworzone w postępowaniu
11196POPostanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu w upadłościPostanowienie tworzone w postępowaniu
11197POPostanowienie Sądu o odmowie zatwierdzenia układu w upadłościPostanowienie tworzone w postępowaniu
11198POPostanowienie Sądu o oddaleniu wniosku o uchylenie układu (art. 266f p.u. w zw. z art. 176 ust. 1 p.r.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11199POPostanowienie Sadu w przedmiocie uchylenia ukladu w postepowaniu upadlosciowymPostanowienie tworzone w postepowaniu
11200POPostanowienie Sądu o zakończeniu postępowania po prawomocnym zatwierdzeniu układu w upadłości (art. 266d p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11201POPostanowienie sędziego-komisarza o wstrzymaniu likwidacji masy upadłości do czasu uprawomocnienia postanowienia o ogłoszeniu upadłości (art. 309 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11202POPostanowienie sędziego-komisarza o wyłączeniu z masy upadłości rzeczy ruchomych, których nie można zbyć z zachowaniem przepisów ustawy (art. 315 ust. 1 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11205POPostanowienie sędziego-komisarza o zezwoleniu na zawarcie umowy dzierżawy przedsiębiorstwa (art. 316 ust. 2 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11206POPostanowienie sędziego-komisarza o oddaleniu zarzutów na opis i oszacowanie (art. 319 ust. 5 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11207POPostanowienie sędziego-komisarza o uwzględnieniu zarzutów na opis i oszacowanie (art. 319 ust. 5 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11209POPostanowienie sędziego-komisarza o zatwierdzeniu warunków przetargu lub aukcji (art. 320 ust. 1 pkt. 1 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11210POPostanowienie sędziego-komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferenta (art. 310 ust. 1 pkt. 5 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11211POPostanowienie sędziego-komisarza o odroczeniu zatwierdzenia wyboru oferenta (art. 320 ust. 1 pkt 7 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11213POPostanowienie sędziego-komisarza o wyznaczeniu terminu zastawnikowi do zaspokojenia się z przedmiotu zastawu (art. 327 ust. 2 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11214POPostanowienie sędziego-komisarza o zobowiązaniu zastawnika do wydania syndykowi przedmiotu zastawu (art. 327 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11215POPostanowienie sędziego-komisarza o wyznaczeniu terminu zastawnikowi do przejęcia na własność przedmiotu zastawu (art. 328 ust. p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11216POPostanowienie sędziego-komisarza o wyłączeniu z masy upadłości wierzytelności i praw majątkowych upadłego (art. 334 ust. 1 w zw. z art. 315 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11217ZAZarządzenie sędziego-komisarza informujące o złożeniu planu podziału funduszy masy upadłości i możliwości wnoszenia zarzutów (art. 349 ust. 1 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11218ZAZarządzenie sędziego-komisarza informujące o złożeniu planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy zabezpieczonej prawami, o których mowa w (art. 345 i art. 346 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11220POPostanowienie sędziego-komisarza o odrzuceniu zarzutów jako wniesionych po terminiePostanowienie tworzone w postępowaniu
11221POPostanowienie sędziego-komisarza uwzględniające zarzuty przeciwko planowi podziału funduszy masy upadłości (art. 350 ust. 1 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11222POPostanowienie sędziego-komisarza oddalające zarzuty przeciwko planowi podziału funduszy masy upadłości (art. 350 ust. p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11223POPostanowienie sędziego-komisarza uwzględniające zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy zabezpieczonej prawami, o których mowa w art. 345 i art. 346 p.u. (art. 350 ust. 1 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11224POPostanowienie sędziego-komisarza oddalające zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy zabezpieczonej prawami, o których mowa w art. 345 i art. 346 p.u. (art. 350 ust. 1 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
112251POPostanowienie sędziego-komisarza o sprostowaniu częściowego lub ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości (art. 351 ust. 2 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
112261POPostanowienie sędziego-komisarza o zatwierdzeniu częściowego lub ostatecznego planu podziału funduszy masy upadłości (art. 351 ust. 1 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11229POPostanowienie sędziego-komisarza o sprostowaniu planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy zabezpieczonej prawami (art. 351 ust. 2 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11230POPostanowienie sędziego-komisarza o zatwierdzeniu planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy zabezpieczonej prawami (art. 351 ust. 1 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11231POPostanowienie sędziego-komisarza o zezwoleniu na złożenie do depozytu sadowego (art. 359 ust. 1 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
112341POPostanowienie Sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego (art. 361 ust. 1 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11239POPostanowienie Sądu nakazujące przymusowe odebranie majątku syndykowi po umorzeniu postępowania upadłościowego (art. 364 ust. 2 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11240POPostanowienie Sądu o stwierdzeniu zakończenia postępowania upadłościowego z uwagi na wykonanie ostatecznego planu podziału (art. 368 ust. 1 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11241POPostanowienie Sądu o stwierdzeniu zakończenia postępowania upadłościowego z uwagi na zaspokojenie wszystkich wierzycieli (art. 368 ust. 2 pkt. 2 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11242POPostanowienie Sądu o ustaleniu planu spłat wierzycieli upadłego i umorzeniu pozostałej części zobowiązań, niezaspokojonych w postępowaniu upadłościowym (art. 369 ust. 1 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11243POPostanowienie Sądu o oddaleniu wniosku o ustalenie planu spłat wierzycieli upadłego i umorzeniu pozostałej części zobowiązań, niezaspokojonych w postępowaniu upadłościowym (art. 369 ust. 3 pkt. 1- 5 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11246POPostanowienie Sądu o stwierdzeniu wykonania planu spłaty i umorzeniu zobowiązań upadłego (art. 370 f ust. 1 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11247POPostanowienie Sądu o uchyleniu postępowania upadłościowego (art. 371 ust. 1 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
112481ZAZarządzenie przewodniczącego o wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o zatwierdzenie układu (art. 219 p.r.)Zarządzenie tworzone w postępowaniu
11251ZAZarządzenie przewodniczącego o wezwaniu nadzorcy układu do uzupełnienia sprawozdania (art. 220 p.r.)Zarządzenie tworzone w postępowaniu
11252ZAZarządzenie przewodniczącego o poinformowaniu dłużnika o nieuzupełnieniu sprawozdania przez nadzorcę układu i wezwaniu dłużnika do złożenia uzupełnionego sprawozdania (art. 221 ust. 3 p.r.)Zarządzenie tworzone w postępowaniu
11253ZAZarządzenie przewodniczącego o zwrocie wniosku o zatwierdzenie układu (art. 130 kpc w zw. z art. 221 ust. 1 p.r.)Zarządzenie tworzone w postępowaniu
11253ZAZarządzenie przewodniczącego o zwrocie wniosku o zatwierdzenie układu (art. 130 kpc w zw. z art. 221 ust. 1 p.r.)Zarządzenie tworzone w postępowaniu
11254ZAZarządzenie przewodniczącego o zwrocie wniosku o zatwierdzenie układu (art. 221 ust. 3 p.r.)Zarządzenie tworzone w postępowaniu
11254ZAZarządzenie przewodniczącego o zwrocie wniosku o zatwierdzenie układu (art. 221 ust. 3 p.r.)Zarządzenie tworzone w postępowaniu
11255ZAZarządzenie przewodniczącego o wezwaniu dłużnika do uzupełnienia braków fiskalnych wniosku o zatwierdzenie układu, o otwarcie postępowania układowego, o otwarcie postępowania sanacyjnego (art. 74 uk.sc.)Zarządzenie tworzone w postępowaniu
112611ZAZarządzenie przewodniczącego o wezwaniu dłużnika do uzupełnienia braków fiskalnych lub formalnych wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowegoZarządzenie tworzone w postępowaniu
112641ZAZarządzenie przewodniczącego o zwrocie wniosku z powodu nieuzupełnienia braków fiskalnych lub formalnych wniosku (art. 130 kpc oraz 230 p.r.)Zarządzenie tworzone w postępowaniu
112641ZAZarządzenie przewodniczącego o zwrocie wniosku z powodu nieuzupełnienia braków fiskalnych lub formalnych wniosku (art. 130 kpc oraz 230 p.r.)Zarządzenie tworzone w postępowaniu
112651POPostanowienie Sądu o zawiadomieniu organu założycielskiego lub ministra ds. SP o złożeniu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnegoPostanowienie tworzone w postępowaniu
112661ZAZarządzenie przewodniczącego o wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o otwarcie postępowania układowegoZarządzenie tworzone w postępowaniu
112701ZAZarządzenie przewodniczącego o wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego (art. 284 p.r.)Zarządzenie tworzone w postępowaniu
112731ZAZarządzenie przewodniczącego o wezwaniu wierzyciela do uzupełnienia braków formalnych wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec dłużnika (art. 284 p.r.)Zarządzenie tworzone w postępowaniu
11277POPostanowienie Sądu o przekazaniu sprawy według właściwości do innego sądu – restrukturyzacjaPostanowienie tworzone w postępowaniu
112781POPostanowienie Sądu o zobowiązaniu wnioskodawcy do złożenia zaliczki na wydatki postępowania o otwarcie postępowania układowego/o otwarcie postępowania sanacyjnegoPostanowienie tworzone w postępowaniu
112791POPostanowienie Sądu o zobowiązaniu wnioskodawcy do uiszczenia zaliczki na wydatki związane z wynagrodzeniem tymczasowego nadzorcy sądowego/tymczasowego zarządcyPostanowienie tworzone w postępowaniu
112801ZWZarzadzenie finalizujace przekazanie postepowania do innego sadu – zakaz prowadzenia dzialalnosci gospodarczejZarzadzenia wykonawcze do postanowienia, zarzadzenia lub uzasadnienia tworzone w postepowaniu
11280POPostanowienie Sadu o przekazaniu sprawy wedlug wlasciwosci do innego sadu – zakaz prowadzenia dzialalnosci gospodarczejPostanowienie tworzone w postepowaniu
112821POPostanowienie Sądu o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniu układowym lub sanacyjnymPostanowienie tworzone w postępowaniu
112831POPostanowienie Sądu o ustanowieniu tymczasowego zarządcy w postępowaniu sanacyjnymPostanowienie tworzone w postępowaniu
11284POPostanowienie Sądu o uchyleniu zabezpieczenia przez odwołanie tymczasowego nadzorcy sądowegoPostanowienie tworzone w postępowaniu
11285POPostanowienie Sądu o odwołaniu tymczasowego nadzorcy sądowego z powodu niewłaściwego pełnienia obowiązków, braku poprawy mimo nałożonej grzywny, nie wykonania obowiązków z art. 24 i 25Postanowienie tworzone w postępowaniu
11287POPostanowienie Sądu o wygaśnięciu funkcji tymczasowego nadzorcy sądowego z powodu śmierci i powołanie tymczasowego nadzorcy sądowegoPostanowienie tworzone w postępowaniu
11288POPostanowienie Sądu o zmianie sposobu zabezpieczenia przez odwołanie tymczasowego nadzorcy sądowego i ustanowienie zarządcy tymczasowegoPostanowienie tworzone w postępowaniu
11292POPostanowienie Sądu o zmianie sposobu zabezpieczenia przez uchylenie zarządu tymczasowegoPostanowienie tworzone w postępowaniu
11293POPostanowienie o upomnieniu tymczasowego nadzorcy sądowego lub zarządcy tymczasowegoPostanowienie tworzone w postępowaniu
11294POPostanowienie Sądu o nałożeniu grzywny na tymczasowego nadzorcę sądowego lub tymczasowego zarządcęPostanowienie tworzone w postępowaniu
11295POPostanowienie Sądu o odwołaniu tymczasowego zarządcy z powodu niewłaściwego pełnienia obowiązków i powołania do pełnienia tej funkcji innej osobyPostanowienie tworzone w postępowaniu
11296POPostanowienie Sądu o zmianie tymczasowego nadzorcy sądowegoPostanowienie tworzone w postępowaniu
11297POPostanowienie Sądu o wygaśnięciu funkcji tymczasowego nadzorcy sądowego z powodu śmierci i powołaniu tymczasowego nadzorcy sądowegoPostanowienie tworzone w postępowaniu
112981POPostanowienie Sądu o wygaśnięciu funkcji tymczasowego zarządcy w postępowaniu sanacyjnymPostanowienie tworzone w postępowaniu
112991POPostanowienie Sądu o wygaśnięciu funkcji tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniu układowym lub sanacyjnymPostanowienie tworzone w postępowaniu
11301POPostanowienie Sądu o zawieszeniu postępowania egzekucyjnegoPostanowienie tworzone w postępowaniu
11302POPostanowienie Sądu o uchyleniu zajęcia rachunku bankowegoPostanowienie tworzone w postępowaniu
11303POPostanowienie Sądu o zawieszeniu postępowaĹ„ egzekucyjnych i zawieszeniu zajęć rachunków bankowych (art. 268 ust. 2 i 3)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11304POPostanowienie sedziego-komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferenta w sytuacji gdy odroczono zatwierdzenie wyboru oferenta (art. 320 ust. 1 pkt 7 p.u.)Postanowienie tworzone w postepowaniu
11307POPostanowienie Sądu o oddaleniu wniosku upadłego o zmianę planu spłat wierzycieli (art. 370d ust. 1 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11308POPostanowienie Sądu o oddaleniu wniosku wierzyciela o zmianę planu spłat (art. 370d ust. 2 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11310POPostanowienie Sądu o uchyleniu planu spłaty (art. 370e ust. 1 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11311POPostanowienie Sądu o uchyleniu planu spłaty wierzycieli (art. 370e ust. 2 pkt 1-4 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11314POPostanowienie Sądu o zmianie planu spłat (art. 370d ust. 2 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11316POPostanowienie Sądu o zmianie postanowienia zatwierdzającego warunki sprzedaży na wniosek syndykaPostanowienie tworzone w postępowaniu
11317POPostanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości na skutek uwzględnienia wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży – osoba fizyczna (art. 56d p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11318POPostanowienie Sądu o zawieszeniu zarządcy w wykonywaniu czynnościPostanowienie tworzone w postępowaniu
11319POPostanowienie Sądu o stwierdzeniu wygaśnięcia funkcji nadzorcy sądowego z powodu śmierciPostanowienie tworzone w postępowaniu
11320POPostanowienie Sądu o stwierdzeniu wygaśnięcia funkcji zarządcy z powodu śmierciPostanowienie tworzone w postępowaniu
11321POPostanowienie Sądu o wygaśnięciu funkcji tymczasowego zarządcy z powodu śmierci i powołaniu tymczasowego zarządcyPostanowienie tworzone w postępowaniu
11322POPostanowienie Sądu o zmianie tymczasowego zarządcyPostanowienie tworzone w postępowaniu
11323POPostanowienie Sądu o uchyleniu skutków dokonania obwieszczenia (art. 226f p.r.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11324POPostanowienie Sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszeniu upadłości (art. 13 ust 2 p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11325POPostanowienie Sadu wydane w wyniku rozpoznania skargi (art. 226b p.r.)Postanowienie tworzone w postepowaniu
11326POPostanowienie Sądu o odwołaniu tymczasowego nadzorcy sądowego z powodu niewłaściwego pełnienia obowiązków i powołania do pełnienia tej funkcji innej osobyPostanowienie tworzone w postępowaniu
11327POPostanowienie sędziego-komisarza o stwierdzeniu przyjęcia układu przez zgromadzenie wierzycieli w postępowaniu upadłościowymPostanowienie tworzone w postępowaniu
11328POPostanowienie sędziego-komisarza o stwierdzeniu nieprzyjęcia układu przez zgromadzenie wierzycieli w postępowaniu upadłościowymPostanowienie tworzone w postępowaniu
11331POPostanowienie Sądu o zmianie zarządcy na skutek uchwały rady wierzycieli i o powołaniu do pełnienia funkcji osobę wskazaną przez radę wierzycieli (art. 133 ust. 2 p.r.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11332POPostanowienie Sądu o odmowie powołania do pełnienia funkcji zarządcy osoby wskazanej przez radę wierzycieli (art. 133 ust. 2 p.r.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11341POPostanowienie Sadu o odmowie ustalenia planu splaty wierzycieli (art. 491 (14A) ust. 1 pkt. 1- 3 p.u.)Postanowienie tworzone w postepowaniu
11343POPostanowienie Sadu o warunkowym umorzeniu zobowiazan bez ustalania planu splatyPostanowienie tworzone w postepowaniu
11345POPostanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu w postępowaniu o zatwierdzenie układuPostanowienie tworzone w postępowaniu
11346POPostanowienie Sądu o odmowie zatwierdzenia układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu (art. 165 ust. 1 lub 2 p.r.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11347POPostanowienie Sądu o odmowie zatwierdzenia układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu (art. 165 ust. 3 p.r.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
11348ZAZarządzenie Sądu o wyznaczeniu terminu rozprawy w celu rozpoznania układu w postępowaniu upadłościowymZarządzenie tworzone w postępowaniu
11349ZAZarządzenie Sądu o wyznaczeniu terminu rozprawy w celu rozpoznania układu w postępowaniu restrukturyzacyjnymZarządzenie tworzone w postępowaniu
11350POPostanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu częściowego w postępowaniu o zatwierdzeniu układuPostanowienie tworzone w postępowaniu
11351POPostanowienie Sądu o odmowie zatwierdzenia układu częściowego w postępowaniu o zatwierdzenie układuPostanowienie tworzone w postępowaniu
11371POPostanowienie Sadu o zatwierdzeniu ukladu osoby fizycznej nieprowadzacej dzialalnosci gospodarczejPostanowienie tworzone w postepowaniu
11371UZUzasadnienie postanowienia Sadu o zatwierdzeniu ukladu osoby fizycznej nieprowadzacej dzialalnosci gospodarczejUzasadnienie
11372POPostanowienie Sadu o odmowie zatwierdzenia ukladu osoby fizycznej nieprowadzacej dzialalnosci gospodarczejPostanowienie tworzone w postepowaniu
11372UZUzasadnienie postanowienia Sadu o odmowie zatwierdzenia ukladu osoby fizycznej nieprowadzacej dzialalnosci gospodarczejUzasadnienie
11373POPostanowienie Sadu o wykonaniu ukladu w postepowaniu o zawarcie ukladu osoby fizycznej nieprowadzacej dzialalnosci gospodarczejPostanowienie tworzone w postepowaniu
11374POPostanowienie Sadu o wykonaniu ukladu w postepowaniu upadlosciowymPostanowienie tworzone w postepowaniu
11375POPostanowienie Sadu o wykonaniu ukladu w postepowaniu upadlosciowym osoby fizycznej nieprowadzacej dzialalnosci gospodarczejPostanowienie tworzone w postepowaniu
11376POPostanowienie Sadu o uchyleniu ukladu w postepowaniu o zawarcie ukladu osoby fizycznej nieprowadzacej dzialalnosci gospodarczejPostanowienie tworzone w postepowaniu
11377POPostanowienie Sadu o oddaleniu wniosku o uchylenie ukladu w postepowaniu o zawarcie ukladu osoby fizycznej nieprowadzacej dzialalnosci gospodarczejPostanowienie tworzone w postepowaniu
11378POPostanowienie Sadu o oddaleniu wniosku o otwarcie postepowania o zmiane ukladu osoby fizycznej nieprowadzacej dzialalnosci gospodarczejPostanowienie tworzone w postepowaniu
11379POPostanowienie Sądu o otwarciu postępowania o zmianę układu osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczejPostanowienie tworzone w postępowaniu
11380POPostanowienie Sądu o otwarciu postępowania o zmianę układu w postępowaniu upadłościowymPostanowienie tworzone w postępowaniu
11381POPostanowienie Sadu o oddaleniu wniosku o otwarcie postepowania o zmiane ukladu w postepowaniu upadlosciowymPostanowienie tworzone w postepowaniu
14001POPostanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej – prowadzonej przez syndykaPostanowienie tworzone w postępowaniu
14002POPostanowienie Sądu o przyznaniu syndykowi zaliczki na pokrycie kosztów postępowaniaPostanowienie tworzone w postępowaniu
14003POPostanowienie Sądu o ustaleniu wynagrodzenia syndykaPostanowienie tworzone w postępowaniu
14004POPostanowienie Sądu o odrzuceniu wniosku o ogłoszenie upadłościPostanowienie tworzone w postępowaniu
14005ZAZarządzenie o zwrocie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej na skutek nieuzupełnienia braków formalnych lub fiskalnychZarządzenie tworzone w postępowaniu
14005ZAZarządzenie o zwrocie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej na skutek nieuzupełnienia braków formalnych lub fiskalnychZarządzenie tworzone w postępowaniu
14006ZAZarządzenie o zwrocie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej bez wezwania do jego uzupełnienia w razie niezłożenia oświadczenia o prawdziwości danych zawartych we wnioskuZarządzenie tworzone w postępowaniu
14007ZAZarządzenie o zwrocie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej z powodu niemożności nadania sprawie dalszego biegu wskutek niewykonania innych zarządzeńZarządzenie tworzone w postępowaniu
14007ZAZarządzenie o zwrocie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej z powodu niemożności nadania sprawie dalszego biegu wskutek niewykonania innych zarządzeĹ„Zarządzenie tworzone w postępowaniu
14008ZAZarządzenie o zwrocie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – nieuiszczenie zaliczki art. 22a p.u.Zarządzenie tworzone w postępowaniu
14008ZAZarządzenie o zwrocie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – nieuiszczenie zaliczki art. 22a p.u.Zarządzenie tworzone w postępowaniu
14009POPostanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej na skutek uwzględnienia wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątku o znacznej wartości (art. 56d p.u.)Postanowienie tworzone w postępowaniu
14099POPostanowienie Sądu o zmianie trybu prowadzenia postępowania na upadłość konsumencką prowadzoną przez syndykaPostanowienie tworzone w postępowaniu
14100POPostanowienie Sądu o otwarciu postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieliPostanowienie tworzone w postępowaniu
14101ZAZarzadzenie o wezwaniu do uzupelnienia braków wniosku o zawarcie ukladu na zgromadzeniu wierzycieliZarzadzenie tworzone w postepowaniu
14102ZAZarzadzenie o zwrocie wniosku o zawarcie ukladu na zgromadzeniu wierzycieli na skutek nieuzupelnienia braków formalnych lub fiskalnychZarzadzenie tworzone w postepowaniu
14103ZAZarzadzenie o zwrocie wniosku o zawarcie ukladu na zgromadzeniu wierzycieli, z powodu niemoznosci nadania sprawie dalszego biegu wskutek niewykonania innych zarzadzen.Zarzadzenie bez czesci wykonawczej
14104ZAZarzadzenie o zwrocie wniosku o zawarcie ukladu na zgromadzeniu wierzycieli – nieuiszczenie zaliczki (491^26 ust. 1 p. u.)Zarzadzenie tworzone w postepowaniu
60000ZDZarządzenie dowolne dekretacyjne zamykające procedurę dekretacyjnąZarządzenie dekretacyjne tworzone w postępowaniu
60010POPostanowienie Sądu dowolne – sprawy o otwarcie postępowaniaPostanowienie tworzone w postępowaniu
60011ZAZarządzenie dowolne – sprawy o otwarcie postępowaniaZarządzenie tworzone w postępowaniu
60030DZZarzadzenie przekazania wskazanego dokumentu z Akt do doreczeniaZarzadzenie bez czesci wykonawczej
60050POPostanowienie Sądu dowolne – sprawy po otwarciu postępowaniaPostanowienie tworzone w postępowaniu
60051ZAZarządzenie dowolne – sprawy po otwarciu postępowaniaZarządzenie tworzone w postępowaniu
60060ZAZarządzenie dowolne w postępowaniuZarządzenie tworzone w postępowaniu
60061DZPrzypisanie pracownika do postępowaniaZarządzenie bez części wykonawczej
60063DZPrzypisanie prowadzącego do postępowaniaZarządzenie bez części wykonawczej
60064DZZmiana/wygaszenie prowadzacego postepowanieZarzadzenie bez czesci wykonawczej
60067ZAZarzadzenie dowolne w postepowaniu – dodanie uczestników w postepowaniu na podstawie wnioskuZarzadzenie tworzone w postepowaniu
60070POPostanowienie Sądu dowolne w postępowaniuPostanowienie tworzone w postępowaniu
60071POPostanowienie dowolne w postępowaniuPostanowienie tworzone w postępowaniu
99950NONotatkaNotatka utworzona w postępowaniu
99960ZAZarządzenie o stwierdzeniu prawomocnościZarządzenie tworzone w postępowaniu
100441OBObwieszczenie postanowienia Sądu o odwołaniu nadzorcy sądowegoObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
100442OBObwieszczenie postanowienia Sądu o odwołaniu zarządcyObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
100451OBObwieszczenie postanowienia Sądu o wyznaczeniu nadzorcy sądowego po uprawomocnieniu się postanowienia o odwołaniu nadzorcy sądowegoObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
100452OBObwieszczenie postanowienia Sądu o wyznaczeniu zarządcy po uprawomocnieniu się postanowienia o odwołaniu zarządcyObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
10081OBKOPIA 10200OB : Obwieszczenie postanowienia sędziego-komisarza o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości, na której prowadzone jest przedsięwzięcie deweloperskieObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
10089OBObwieszczenie postanowienia Sadu o wykonaniu ukladu w postepowaniu restrukturyzacyjnymObwieszczenie postanowienia badz zarzadzenia
10093OBObwieszczenie postanowienia Sadu o uchyleniu ukladu w postepowaniu restrukturyzacyjnymObwieszczenie postanowienia badz zarzadzenia
10094OBObwieszczenie postanowienia Sadu o oddaleniu wniosku o uchyleniu ukladu w postepowaniu restrukturyzacyjnymObwieszczenie postanowienia badz zarzadzenia
10105OBObwieszczenie postanowienia Sądu o zmianie nadzorcy sądowego na skutek uchwały rady wierzycieli i o powołaniu do pełnienia funkcji osobę wskazaną przez radę wierzycieli (art. 133 ust. 2 p.r.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
10157OBObwieszczenie postanowienia sędziego-komisarza o zmianie spisu wierzytelności (art. 96 p.r.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
10158OBObwieszczenie postanowienia sędziego-komisarza o zmianie spisu wierzytelności w przyspieszonym postępowaniu układowym (art. 90 ust. 2 p.r.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
10195OBObwieszczenie postanowienia Sądu o umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłatyObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
10196OBObwieszczenie postanowienia Sądu o ustaleniu planu spłatyObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
10200OBObwieszczenie postanowienia sędziego-komisarza o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości, na której prowadzone jest przedsięwzięcie deweloperskieObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
10202OBObwieszczenie postanowienia sędziego-komisarza o wpłaceniu dopłat i wyznaczenie zgromadzenia wierzycieliObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
110101OBObwieszczenie zarządzenia o zwrocie wniosku o ogłoszenie upadłości na skutek nieuzupełnienia braków formalnych oraz fiskalnychObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11012OBObwieszczenie zarządzenia o zwrocie wniosku o ogłoszenie upadłości -nieuiszczenie zaliczki (art. 22a p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11015OBObwieszczenie zarządzenia o zwrocie wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu niemożności nadania sprawie dalszego biegu wskutek niewykonania innych zarządzeńObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11017OBObwieszczenie zarządzenia o zwrocie wniosku bez wezwania do jego uzupełnienia w razie niezłożenia oświadczenia o prawdziwości danych zawartych we wnioskuObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11032OBObwieszczenie postanowienia Sądu o powołaniu zastępcy tymczasowego nadzorcy sądowego (art. 38 ust. 1 w zw. z art. 159 ust. 1 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11156OBObwieszczenie postanowienia sędziego-komisarza o zezwoleniu na odstąpienie od sprzedaży przedsiębiorstwa jako całości (art. 206 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 213 ust. 1 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11157OBObwieszczenie postanowienia sędziego-komisarza o zezwoleniu na sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości (art. 216 ust. 1 pkt. 3 w zw. z art. 213 ust. 1 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11176OBObwieszczenie zarzadzenia sedziego-komisarza o obwieszczeniu daty zlozenia listy wierzytelnosci (art. 255 ust. 2 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badz zarzadzenia
11186OBObwieszczenie postanowienia sędziego-komisarza o dokonaniu zmian na liście wierzytelności na podstawie prawomocnych postanowień w przedmiocie sprzeciwu i zatwierdzeniu listy wierzytelności (art. 260 ust. 1 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11189OBObwieszczenie postanowienia sędziego-komisarza o dokonaniu z urzędu zmian na liście wierzytelności (art. 261 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11190OBObwieszczenie postanowienia sędziego-komisarza o dokonaniu z urzędu zmian na liście wierzytelności – nie umieszczonej na liście z urzędu (art. 261 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
111941OBObwieszczenie postanowienia sędziego-komisarza o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem w postępowaniu upadłościowymObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11196OBObwieszczenie postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu w upadłościObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11197OBObwieszczenie postanowienia Sądu o odmowie zatwierdzenia układu w upadłościObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11199OBObwieszczenie postanowienia Sadu w przedmiocie uchylenia ukladu w postepowaniu upadlosciowymObwieszczenie postanowienia badz zarzadzenia
11200OBObwieszczenie postanowienia Sądu o zakończeniu postępowania po prawomocnym zatwierdzeniu układu w upadłości (art. 266d p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11205OBObwieszczenie postanowienia sędziego-komisarza o zezwoleniu na zawarcie umowy dzierżawy przedsiębiorstwa (art. 316 ust. 2 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11206OBObwieszczenie postanowienia sędziego-komisarza o oddaleniu zarzutów na opis i oszacowanie (art. 319 ust. 5 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11207OBObwieszczenie postanowienia sędziego-komisarza o uwzględnieniu zarzutów na opis i oszacowanie (art. 319 ust. 5 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11209OBObwieszczenie postanowienia sędziego-komisarza o zatwierdzeniu warunków przetargu lub aukcji (art. 320 ust. 1 pkt. 1 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11210OBObwieszczenie postanowienia sędziego-komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferenta (art. 310 ust. 1 pkt. 5 p.u.)^Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11211OBObwieszczenie postanowienia sędziego-komisarza o odroczeniu zatwierdzenia wyboru oferenta (art. 320 ust. 1 pkt 7 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11213OBObwieszczenie postanowienia sędziego-komisarza o wyznaczeniu terminu zastawnikowi do zaspokojenia się z przedmiotu zastawu (art. 327 ust. 2 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11214OBObwieszczenie postanowienia sędziego-komisarza o zobowiązaniu zastawnika do wydania syndykowi przedmiotu zastawu (art. 327 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11215OBObwieszczenie postanowienia sędziego-komisarza o wyznaczeniu terminu zastawnikowi do przejęcia na własność przedmiotu zastawu (art. 328 ust. p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11216OBObwieszczenie postanowienia sędziego-komisarza o wyłączeniu z masy upadłości wierzytelności i praw majątkowych upadłego (art. 334 ust. 1 w zw. z art. 315 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11217OBObwieszczenie zarządzenia sędziego-komisarza informujące o złożeniu planu podziału funduszy masy upadłości i możliwości wnoszenia zarzutów (art. 349 ust. 1 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11218OBObwieszczenie zarządzenia sędziego-komisarza informujące o złożeniu planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy zabezpieczonej prawami, o których mowa w (art. 345 i art. 346 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
112251OBObwieszczenie postanowienia sędziego-komisarza o sprostowaniu częściowego lub ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości (art. 351 ust. 2 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
112261OBObwieszczenie postanowienia sędziego-komisarza o zatwierdzeniu częściowego lub ostatecznego planu podziału funduszy masy upadłości (art. 351 ust. 1 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11229OBObwieszczenie postanowienia sędziego-komisarza o sprostowaniu planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy zabezpieczonej prawami (art. 351 ust. 2 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11230OBObwieszczenie postanowienia sędziego-komisarza o zatwierdzeniu planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy zabezpieczonej prawami (art. 351 ust. 1 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11240OBObwieszczenie postanowienia Sądu o stwierdzeniu zakończenia postępowania upadłościowego z uwagi na wykonanie ostatecznego planu podziału (art. 368 ust. 1 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11241OBObwieszczenie postanowienia Sądu o stwierdzeniu zakończenia postępowania upadłościowego z uwagi na zaspokojenie wszystkich wierzycieli (art. 368 ust. 2 pkt. 2 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11242OBObwieszczenie postanowienia Sądu o ustaleniu planu spłat wierzycieli upadłego i umorzeniu pozostałej części zobowiązań, niezaspokojonych w postępowaniu upadłościowym (art. 369 ust. 1 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11246OBObwieszczenie postanowienia Sądu o stwierdzeniu wykonania planu spłaty i umorzeniu zobowiązań upadłego (art. 370 f ust. 1 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11247OBObwieszczenie postanowienia Sądu o uchyleniu postępowania upadłościowego (art. 371 ust. 1 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11253OBObwieszczenie zarządzenia przewodniczącego o zwrocie wniosku o zatwierdzenie układu (art. 130 kpc w zw. z art. 221 ust. 1 p.r.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11253OBObwieszczenie zarządzenia przewodniczącego o zwrocie wniosku o zatwierdzenie układu (art. 130 kpc w zw. z art. 221 ust. 1 p.r.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11254OBObwieszczenie zarządzenia przewodniczącego o zwrocie wniosku o zatwierdzenie układu (art. 221 ust. 3 p.r.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11254OBObwieszczenie zarządzenia przewodniczącego o zwrocie wniosku o zatwierdzenie układu (art. 221 ust. 3 p.r.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
112641OBObwieszczenie zarządzenia przewodniczącego o zwrocie wniosku z powodu nieuzupełnienia braków fiskalnych lub formalnych wniosku (art. 130 kpc oraz 230 p.r.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11302OBObwieszczenie postanowienia Sądu o uchyleniu zajęcia rachunku bankowegoObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11303OBObwieszczenie postanowienia Sądu o zawieszeniu postępowaĹ„ egzekucyjnych i zawieszeniu zajęć rachunków bankowych (art. 268 ust. 2 i 3)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11304OBObwieszczenie postanowienia sedziego-komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferenta w sytuacji gdy odroczono zatwierdzenie wyboru oferenta (art. 320 ust. 1 pkt 7 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badz zarzadzenia
11310OBObwieszczenie postanowienia Sądu o uchyleniu planu spłaty (art. 370e ust. 1 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11311OBObwieszczenie postanowienia Sądu o uchyleniu planu spłaty wierzycieli (art. 370e ust. 2 pkt 1-4 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11316OBObwieszczenie postanowienia Sądu o zmianie postanowienia zatwierdzającego warunki sprzedaży na wniosek syndykaObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11327OBObwieszczenie postanowienia sędziego-komisarza o stwierdzeniu przyjęcia układu przez zgromadzenie wierzycieli w postępowaniu upadłościowymObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11331OBObwieszczenie postanowienia Sądu o zmianie zarządcy na skutek uchwały rady wierzycieli i o powołaniu do pełnienia funkcji osobę wskazaną przez radę wierzycieli (art. 133 ust. 2 p.r.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11345OBObwieszczenie postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu w postępowaniu o zatwierdzenie układuObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11346OBObwieszczenie postanowienia Sądu o odmowie zatwierdzenia układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu (art. 165 ust. 1 lub 2 p.r.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11347OBObwieszczenie postanowienia Sądu o odmowie zatwierdzenia układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu (art. 165 ust. 3 p.r.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11348OBObwieszczenie zarządzenia Sądu o wyznaczeniu terminu rozprawy w celu rozpoznania układu w postępowaniu upadłościowymObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11349OBObwieszczenie zarządzenia Sądu o wyznaczeniu terminu rozprawy w celu rozpoznania układu w postępowaniu restrukturyzacyjnymObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11350OBObwieszczenie postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu częściowego w postępowaniu o zatwierdzeniu układuObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11351OBObwieszczenie postanowienia Sądu o odmowie zatwierdzenia układu częściowego w postępowaniu o zatwierdzenie układuObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11371OBObwieszczenie postanowienia Sadu o zatwierdzeniu ukladu osoby fizycznej nieprowadzacej dzialalnosci gospodarczejObwieszczenie postanowienia badz zarzadzenia
11372OBObwieszczenie postanowienia Sadu o odmowie zatwierdzenia ukladu osoby fizycznej nieprowadzacej dzialalnosci gospodarczejObwieszczenie postanowienia badz zarzadzenia
11373OBObwieszczenie postanowienia Sadu o wykonaniu ukladu w postepowaniu o zawarcie ukladu osoby fizycznej nieprowadzacej dzialalnosci gospodarczejObwieszczenie postanowienia badz zarzadzenia
11374OBObwieszczenie postanowienia Sadu o wykonaniu ukladu w postepowaniu upadlosciowymObwieszczenie postanowienia badz zarzadzenia
11375OBObwieszczenie postanowienia Sadu o wykonaniu ukladu w postepowaniu upadlosciowym osoby fizycznej nieprowadzacej dzialalnosci gospodarczejObwieszczenie postanowienia badz zarzadzenia
11376OBObwieszczenie postanowienia Sadu o uchyleniu ukladu w postepowaniu o zawarcie ukladu osoby fizycznej nieprowadzacej dzialalnosci gospodarczejObwieszczenie postanowienia badz zarzadzenia
11379OBObwieszczenie postanowienia Sądu o otwarciu postępowania o zmianę układu osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczejObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11380OBObwieszczenie postanowienia Sądu o otwarciu postępowania o zmianę układu w postępowaniu upadłościowymObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
14005OBObwieszczenie zarządzenia o zwrocie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej na skutek nieuzupełnienia braków formalnych lub fiskalnychObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
14007OBObwieszczenie zarządzenia o zwrocie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej z powodu niemożności nadania sprawie dalszego biegu wskutek niewykonania innych zarządzeńObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
14008OBObwieszczenie zarządzenia o zwrocie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – nieuiszczenie zaliczki art. 22a p.u.Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
17009OBObwieszczenie informacji o zlozeniu przez syndyka do akt opisu i oszacowaniaObwieszczenie postanowienia badz zarzadzenia
17010OBObwieszczenie zarzadzenia nadzorcy sadowego o zwolaniu zgromadzenia wierzycieli w postepowaniu o zawarcie ukladu osoby fizycznej nieprowadzacej dzialalnosci gospodarczej na zgromadzeniu wierzycieliObwieszczenie postanowienia badz zarzadzenia
20019Sprawozdanie tymczasowego nadzorcy sadowego (zarzadcy przymusowego)Wniosek inicjujacy na podstawie formularza
20023Wniosek o ustanowienie rady wierzycieli i powolanie wskazanych wierzycieli na czlonków rady wierzycieliWniosek inicjujacy na podstawie formularza
20026Wniosek (czlonka rady wierzycieli)/(zastepcy czlonka rady wierzycieli) o odwolanie z rady wierzycieliWniosek inicjujacy na podstawie formularza
20027Wniosek o zmiane skladu rady wierzycieliWniosek inicjujacy na podstawie formularza
20032Zarzuty przeciwko uchwale rady wierzycieliWniosek inicjujący na podstawie formularza
20038Wniosek wierzyciela o dopuszczenie do udzialu w zgromadzeniu wierzycieliWniosek inicjujacy na podstawie formularza
20044Pismo zawierajace propozycje ukladoweWniosek inicjujacy na podstawie formularza
20057Wniosek o nadanie klauzuli wykonalnościWniosek inicjujący na podstawie formularza
20059Zastrzezenia przeciwko ukladowiWniosek inicjujacy na podstawie formularza
20061Sprawozdanie nadzorcy wykonania układu dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układuWniosek inicjujący na podstawie formularza
20065Wykaz wierzycieli uprawnionych do uczestniczenia w zgromadzeniu wierzycieli w postepowaniu o zmiane ukladu (art. 175 p.r.)Wniosek inicjujacy na podstawie formularza
20078Wniosek o zarzadzenie likwidacji majatku dluznikaWniosek inicjujacy na podstawie formularza
20083Sprawozdanie nadzorcy ukladuWniosek inicjujacy na podstawie formularza
20087Wniosek zarzadcy o wyrazenie zgody na zbycie skladników mienia oraz okreslenie warunków ich zbyciaWniosek inicjujacy na podstawie formularza
20088Odrebny plan podzialu w postepowaniu sanacyjnymWniosek inicjujacy na podstawie formularza
20089Zarzuty przeciwko odrebnemu planowi podzialu w postepowaniu sanacyjnymWniosek inicjujacy na podstawie formularza
20091Zarzuty przeciwko odrebnemu planowi podzialu w postepowaniu sanacyjnymWniosek inicjujacy na podstawie formularza
20116Zarzuty dotyczace wydatków poniesionych przez zarzadceWniosek inicjujacy na podstawie formularza
20117Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnymWniosek na podstawie formularza, ze wskazaniem postępowania do którego powinien trafić
20120Plan restrukturyzacyjnyWniosek na podstawie formularza, ze wskazaniem postepowania do którego powinien trafic
20124Wniosek o stwierdzenie z urzedu przez sedziego-komisarza niedopuszczalnosci wpisu ograniczonego prawa rzeczowego ustanowionego na majatku dluznikaWniosek na podstawie formularza, ze wskazaniem postepowania do którego powinien trafic
20126Wniosek o stwierdzenie zawieszenia postępowania egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności objętej z mocy prawa układemWniosek na podstawie formularza, ze wskazaniem postępowania do którego powinien trafić
20127Wniosek o stwierdzenie zawieszenia postepowania egzekucyjnego dotyczacego wierzytelnosci objetej z mocy prawa uklademWniosek inicjujacy na podstawie formularza
20128Wniosek o zawieszenia postępowania egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności nieobjętej z mocy prawa układemWniosek inicjujący na podstawie formularza
20131Wniosek zarzadcy o wyrazenie zgody na odstapienie od umowy wzajemnejWniosek na podstawie formularza, ze wskazaniem postepowania do którego powinien trafic
20133Wniosek zarzadcy o uznanie za bezskuteczne w stosunku do masy sanacyjnej wynagrodzenia przypadajacego za okres sprzed otwarcia postepowania sanacyjnego (art. 305 ust. 1 p.r.)Wniosek na podstawie formularza, ze wskazaniem postepowania do którego powinien trafic
20134Wniosek zarzadcy o uznanie za bezskuteczne w stosunku do masy sanacyjnej wynagrodzenia przypadajacego za okres po otwarciu postepowania sanacyjnego (art. 305 ust. 2 p.r.)Wniosek na podstawie formularza, ze wskazaniem postepowania do którego powinien trafic
20141Informacja zarzadcy o zamiarze podjecia doraznych dzialan sanacyjnych (art. 317 p.r.)Wniosek na podstawie formularza, ze wskazaniem postepowania do którego powinien trafic
20142Listy nabywców w (postepowaniu upadlosciowym)/(postepowaniu restrukturyzacyjnym) prowadzonym wobec deweloperaWniosek na podstawie formularza, ze wskazaniem postepowania do którego powinien trafic
20144Sprawozdanie kuratora obligatariuszyWniosek na podstawie formularza, ze wskazaniem postepowania do którego powinien trafic
20151Wniosek o stwierdzenie wykonalnosci zagranicznego tytulu egzekucyjnego wydanego przeciwko upadlemuWniosek inicjujacy na podstawie formularza
20153Wniosek o uchylenie lub zmiane postanowienia w przedmiocie uznania orzeczenia o wszczeciu zagranicznego postepowania upadlosciowegoWniosek inicjujacy na podstawie formularza
20155Spis inwentarza i oszacowanie sporzadzony przez zarzadce zagranicznego lub dluznika, któremu pozostawiono zarzad wlasny majatkiemWniosek na podstawie formularza, ze wskazaniem postepowania do którego powinien trafic
20156Plan likwidacji majatku polozonego w Rzeczypospolitej Polskiej wraz z ogólna informacja o przewidywanym sposobie zaspokojenia wierzycieliWniosek na podstawie formularza, ze wskazaniem postepowania do którego powinien trafic
20158Wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia dzialalnosci gospodarczejWniosek inicjujacy na podstawie formularza
20161Skarga kasacyjnaWniosek inicjujacy na podstawie formularza
20180Wniosek o wydanie postanowienia o wykonaniu układuWniosek inicjujący na podstawie formularza
30015Wniosek o zabezpieczenie majatku dluznika na etapie rozpoznawania wniosku o ogloszenie upadlosciWniosek na podstawie formularza, ze wskazaniem postepowania do którego powinien trafic
30030Wniosek o zmiane skladu rady wierzycieliWniosek na podstawie formularza, ze wskazaniem postepowania do którego powinien trafic
30035Zarzuty przeciwko uchwale rady wierzycieliWniosek na podstawie formularza, ze wskazaniem postępowania do którego powinien trafić
30043Wniosek wierzyciela o dopuszczenie do udzialu w zgromadzeniu wierzycieliWniosek na podstawie formularza, ze wskazaniem postepowania do którego powinien trafic
30054Wniosek o nadanie klauzuli wykonalnosciWniosek na podstawie formularza, ze wskazaniem postepowania do którego powinien trafic
30056Wniosek o wstrzymanie likwidacji masy upadlosci do czasu zatwierdzenia ukladuWniosek na podstawie formularza, ze wskazaniem postepowania do którego powinien trafic
30057Zastrzezenia przeciwko ukladowiWniosek na podstawie formularza, ze wskazaniem postepowania do którego powinien trafic
30059Sprawozdanie nadzorcy wykonania ukladu dotyczace wykonywania ukladuWniosek na podstawie formularza, ze wskazaniem postepowania do którego powinien trafic
30060Wniosek o wydanie postanowienia o wykonaniu układuWniosek inicjujący na podstawie formularza
30064Wykaz wierzycieli uprawnionych do uczestniczenia w zgromadzeniu wierzycieli w postepowaniu o zmiane ukladu (art. 175 p.r.)Wniosek na podstawie formularza, ze wskazaniem postepowania do którego powinien trafic
30069Wniosek syndyka o umorzenie postępowania upadłościowego (art. 361 ustawy prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r.)Wniosek inicjujący na podstawie formularza
30071Wniosek wierzycieli o umorzenie postępowania upadłościowegoWniosek inicjujący na podstawie formularza
30077Wniosek o zarzadzenie likwidacji majatku upadlegoWniosek na podstawie formularza, ze wskazaniem postepowania do którego powinien trafic
30084WNIOSEK O OKRESLENIE ZAKRESU I CZASU KORZYSTANIA PRZEZ UPADLEGO LUB OSOBY MU BLISKIE Z NIERUCHOMOSCI WCHODZACEJ W SKLAD MASY UPADLOSCI (art. 75 ust 2 P.U.)Wniosek na podstawie formularza, ze wskazaniem postepowania do którego powinien trafic
30085Wniosek syndyka o oznaczenie srodków pienieznych jako niewchodzacych w sklad masy upadlosciWniosek na podstawie formularza, ze wskazaniem postepowania do którego powinien trafic
30086Wniosek o wylaczenie skladnika majatkowego z masy upadlosciWniosek na podstawie formularza, ze wskazaniem postepowania do którego powinien trafic
30089Wniosek o zabezpieczenie powództwa o wylaczenie skladnika majatkowego z masy upadlosciWniosek na podstawie formularza, ze wskazaniem postepowania do którego powinien trafic
30093Skarga kasacyjnaWniosek inicjujacy na podstawie formularza
30095Wniosek o rozstrzygniecie watpliwosci, co do tego które z przedmiotów nalezacych do upadlego wchodza w sklad masy upadlosciWniosek na podstawie formularza, ze wskazaniem postepowania do którego powinien trafic
30096Oswiadczenie upadlego w przedmiocie wskazania i wydania syndykowi calego majatku i dokumentacji oraz wskazania adresu korespondencyjnego dla potrzeb toczacego sie postepowania upadlosciowegoWniosek na podstawie formularza, ze wskazaniem postepowania do którego powinien trafic
30098Wniosek upadlego o wstrzymanie likwidacji masy upadlosci do czasu uprawomocnienia sie postanowienia o ogloszeniu upadlosciWniosek na podstawie formularza, ze wskazaniem postepowania do którego powinien trafic
30103Sprzeciw wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo do wniosku o wstrzymanie likwidacji masy upadlosciWniosek na podstawie formularza, ze wskazaniem postepowania do którego powinien trafic
30105Wniosek syndyka o wylaczenie skladnika majatkowego ze skladu masy upadlosciWniosek na podstawie formularza, ze wskazaniem postepowania do którego powinien trafic
30108Wniosek syndyka o wydanie zezwolenia na zawarcie umowy przekazania nieruchomosci gminie lub Skarbowi PanstwaWniosek na podstawie formularza, ze wskazaniem postepowania do którego powinien trafic
30111Opis przedsiebiorstwaWniosek na podstawie formularza, ze wskazaniem postepowania do którego powinien trafic
30112Zarzuty na opis i oszacowanie przedsiębiorstwa lub składnika majątkowego wchodzącego w skład masy upadłościWniosek inicjujący na podstawie formularza
30115Zarzuty przeciwko planowi podzialu funduszów masy upadlosciWniosek inicjujacy na podstawie formularza
30116Zarzuty przeciwko oddzielnemu planowi podzialu funduszów masy upadlosciWniosek inicjujacy na podstawie formularza
30118Sprawozdanie syndyka z wykonania planu podzialu funduszów masy upadlosciWniosek na podstawie formularza, ze wskazaniem postepowania do którego powinien trafic
30119Sprawozdanie syndyka z wykonania oddzielnego planu podzialu funduszów masy upadlosciWniosek na podstawie formularza, ze wskazaniem postepowania do którego powinien trafic
30138Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu upadłościowymWniosek na podstawie formularza, ze wskazaniem postępowania do którego powinien trafić
30151Wniosek syndyka o wyrazenie zgody na wykonanie zobowiazania upadlego i zazadanie od drugiej strony spelnienia swiadczenia wzajemnegoWniosek na podstawie formularza, ze wskazaniem postepowania do którego powinien trafic
30154Wniosek syndyka o wyrazenie zgody na wypowiedzenie umowy najmu lub dzierzawy nieruchomosci, przedsiebiorstwa lub zorganizowanej czesci przedsiebiorstwa upadlegoWniosek na podstawie formularza, ze wskazaniem postepowania do którego powinien trafic
3015830158 Wniosek syndyka o wyrazenie zgody na wypowiedzenie umowy najmu lub dzierzawy nieruchomosciWniosek inicjujacy na podstawie formularza
30160Wniosek o wylaczenie spadku z masy upadlosciWniosek na podstawie formularza, ze wskazaniem postepowania do którego powinien trafic
30162Wniosek syndyka o uznanie za bezskuteczne w stosunku do masy upadlosci odplatnej czynnosci prawnej (art. 128 p.u.)Wniosek na podstawie formularza, ze wskazaniem postepowania do którego powinien trafic
30164Wniosek syndyka o uznanie za bezskuteczne w stosunku do masy upadlosci obciazenia majatku upadlego (art. 130 p.u.)Wniosek na podstawie formularza, ze wskazaniem postepowania do którego powinien trafic
30166Wniosek syndyka o uznanie za bezskuteczne w stosunku do masy upadlosci obciazenia majatku upadlego (art. 130 p.u.)Wniosek na podstawie formularza, ze wskazaniem postepowania do którego powinien trafic
30171Wniosek syndyka o uznanie za bezskuteczne w stosunku do masy upadlosci wynagrodzenia przypadajacego za okres przed dniem ogloszenia upadlosci (art. 129 ust. 1 p.u.)Wniosek na podstawie formularza, ze wskazaniem postepowania do którego powinien trafic
30172Wniosek syndyka o uznanie za bezskuteczne w stosunku do masy upadlosci wynagrodzenia przypadajacego za okres po ogloszeniu upadlosci (art. 129 ust. 1 p.u.)Wniosek na podstawie formularza, ze wskazaniem postepowania do którego powinien trafic
70033Wniosek o dostep do akt postepowaniaWniosek inicjujacy na podstawie formularza
70034Wniosek uczestnika postepowania o korekte lub zmiane swoich danych identyfikacyjnych.Wniosek na podstawie formularza, ze wskazaniem postepowania do którego powinien trafic
70037Oswiadczenie ws. braku przeszkód do pelnienia funkcji syndyka (art. 157A P.U.)Wniosek inicjujacy na podstawie formularza
70038Pismo nadzorcy sadowego lub zarzadcy w przedmiocie przekazania kart do glosowania i innych dokumentów dot. glosowania nad ukladem (art. 105 ust. 6 P.R.)Wniosek inicjujacy na podstawie formularza
70039Zastrzezenia co do zgodnosci z prawem przebiegu samodzielnego zbierania glosów (art. 216 ust. 2 P.R.)Wniosek inicjujacy na podstawie formularza
70040Stanowisko odnosnie planu splatyWniosek inicjujacy na podstawie formularza
70041Wniosek o ustalenie planu splatyWniosek inicjujacy na podstawie formularza
70042Wniosek o wydanie uzasadnienia orzeczeniaWniosek inicjujacy na podstawie formularza
70043Wniosek o umorzenie zobowiazan bez ustalenia planu splatyWniosek inicjujacy na podstawie formularza
70045Wniosek o zmiane planu splatyWniosek inicjujacy na podstawie formularza
70046Wniosek o uchylenie planu splatWniosek inicjujacy na podstawie formularza
70048Sprawozdanie upadlego za ubiegly rokWniosek na podstawie formularza, ze wskazaniem postepowania do którego powinien trafic
70050Wniosek syndyka o umorzenie zobowiazan bez ustalenia planu splatyWniosek inicjujacy na podstawie formularza
70051Wniosek wierzyciela o zmiane planu splatyWniosek inicjujacy na podstawie formularza
70052Wniosek wierzyciela o uchylenie planu splatyWniosek inicjujacy na podstawie formularza
70053Wniosek wierzyciela o ustalenie planu splatyWniosek inicjujacy na podstawie formularza
70054Wniosek o stwierdzenie umorzenia zobowiazan upadlego bez ustalenia planu splaty wierzycieliWniosek inicjujacy na podstawie formularza
10000OBObwieszczenie o wpisaniu wniosku do repertoriumObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
10001OBObwieszczenie postanowienia Sądu o odrzuceniu wniosku restrukturyzacyjnegoObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
10002OBObwieszczenie postanowienia Sądu o umorzeniu postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku restrukturyzacyjnegoObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
10003OBObwieszczenie postanowienia Sądu o oddaleniu wniosku restrukturyzacyjnegoObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
10004OBObwieszczenie postanowienia Sądu o otwarciu postępowania sanacyjnegoObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
10005OBObwieszczenie postanowienia Sądu o otwarciu przyspieszonego postępowania układowegoObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
10006OBObwieszczenie postanowienia Sądu o otwarciu postępowania układowegoObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
10007OBObwieszczenie postanowienia Sądu o odmowie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego (art. 8 ust 1 p.r.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
10008OBObwieszczenie postanowienia Sądu o odmowie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego (sanacyjnego i układowego) – art. 8 ust. 2 p.r.Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
10019OBObwieszczenie postanowienia Sądu o uchyleniu zarządu własnego dłużnika i ustanowieniu zarządcy (art. 239 p.r.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
10046OBObwieszczenie postanowienia Sądu o zawieszeniu nadzorcy sądowego w wykonywaniu czynnościObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
100471OBObwieszczenie postanowienia Sądu o stwierdzeniu wygaśnięcia funkcji nadzorcy sądowego (art. 29 ust. 1 pkt 2 i 3 p.r.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
100481OBObwieszczenie postanowienia Sądu o stwierdzeniu wygaśnięcia funkcji zarządcy (art. 29 ust. 1 pkt 2 i 3 p.r.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
100501OBObwieszczenie postanowienia Sądu o zmianie zarządcyObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
100511OBObwieszczenie postanowienia Sądu o zmianie nadzorcy sądowegoObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
10058OBObwieszczenie postanowienia sędziego-komisarza o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układemObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
10059OBObwieszczenie postanowienia sędziego-komisarza o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli na skutek uchwały rady wierzycieliObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
10060OBObwieszczenie postanowienia sędziego-komisarza o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli w przypadku, gdy sędzia-komisarz uzna to za potrzebneObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
10062OBObwieszczenie postanowienia sędziego-komisarza o stwierdzeniu przyjęcia układu przez zgromadzenie wierzycieli.Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
10073OBObwieszczenie postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu (art. 164 ust. p.r.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
10075OBObwieszczenie postanowienia Sądu o odmowie zatwierdzenia układu (art. 165 ust. 1 p.r.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
10077OBObwieszczenie postanowienia Sądu o odmowie zatwierdzenia układu (art. 165 ust. 3 p.r.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
10079OBObwieszczenie postanowienia Sądu o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego (art. 165 ust. 5 p.r.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
10084OBObwieszczenie postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu częściowegoObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
10086OBObwieszczenie postanowienia Sądu o odmowie zatwierdzenia układu częściowego (art. 182 ust. 2 p.r.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
10088OBObwieszczenie postanowienia Sądu o umorzeniu postępowania (art. 182 ust. 4 p.r.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
101511OBObwieszczenie postanowienia sędziego-komisarza o zatwierdzeniu spisu wierzytelności Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
10166OBObwieszczenie postanowienia Sądu o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego obligatoryjnie (art. 325 ust. 1 p.r.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
10167OBObwieszczenie postanowienia Sądu o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego fakultatywnie (art. 325 ust. 2 i 3 p.r.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
10168OBObwieszczenie postanowienia Sądu o umorzeniu postępowania sanacyjnego (art. 326 ust. 3 p.r.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
10169OBObwieszczenie postanowienia Sądu o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego (art. 326 ust. 2 p.r.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
10170OBObwieszczenie postanowienia Sądu o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego (art. 326 ust. 1 p.r.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
10172OBObwieszczenie postanowienia Sądu o pozbawieniu prawa prowadzenia działalności gospodarczejObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
10187OBObwieszczenie postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej – prowadzonej przez sądObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
101931OBObwieszczenie postanowienia Sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiejObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
10195OBObwieszczenie postanowienia Sądu o umorzeniu zobowiązaĹ„ bez ustalania planu spłatyObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
110101OBObwieszczenie zarządzenia o zwrocie wniosku o ogłoszenie upadłości na skutek nieuzupełnienia braków formalnych oraz fiskalnychObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11012OBObwieszczenie zarządzenia o zwrocie wniosku o ogłoszenie upadłości -nieuiszczenie zaliczki (art. 22a p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11015OBObwieszczenie zarządzenia o zwrocie wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu niemożności nadania sprawie dalszego biegu wskutek niewykonania innych zarządzeĹ„Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11017OBObwieszczenie zarządzenia o zwrocie wniosku bez wezwania do jego uzupełnienia w razie niezłożenia oświadczenia o prawdziwości danych zawartych we wnioskuObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11023OBObwieszczenie postanowienia Sądu o odrzuceniu wniosku o ogłoszenie upadłości – nieuiszczenie zaliczkiObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11024OBObwieszczenie postanowienia Sądu o zabezpieczeniu majątku dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowegoObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
110261OBObwieszczenie postanowienia Sądu o zmianie osoby tymczasowego nadzorcy sądowego – na wniosek tns lub z powodu cofnięcia lub zawieszenia licencji doradcy restrukturyzacyjnego (art. 38 ust. 1a p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11029OBObwieszczenie postanowienia Sądu o uchyleniu zabezpieczenia poprzez odwołanie tymczasowego nadzorcy sądowego (art. 38 ust. 1 a p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11033OBObwieszczenie postanowienia Sądu o stwierdzeniu wygaśnięcia funkcji tymczasowego nadzorcy sądowego z powodu śmierciObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11035OBObwieszczenie postanowienia Sądu o zabezpieczeniu majątku dłużnika przez ustanowienie zarządu przymusowego nad majątkiem dłużnika oraz określeniu zakresu i sposobu wykonywania zarządu (art. 40 ust. 1 i 2 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
110371OBObwieszczenie postanowienia Sądu o zmianie zarządcy przymusowego z powodu cofnięcia/zawieszenia licencji doradcy restrukturyzacyjnego lub na wniosek zarządcy przymusowegoObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11039OBObwieszczenie postanowienia Sądu o uchyleniu zabezpieczenia poprzez odwołanie zarządcy przymusowego (art. 38 ust. 1a w zw. z art. 40 ust. 4)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11046OBObwieszczenie postanowienia Sądu o odwołaniu zarządcy przymusowego z powodu nienależytego pełnienia obowiązków i powołaniu do pełnienia tej funkcji innej osoby (art. 40 ust. 4 w zw. z art. 170 ust. 1 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11047OBObwieszczenie postanowienia Sądu o wygaśnięciu funkcji zarządcy przymusowego z powodu śmierci i powołaniu zarządcy przymusowegoObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11049OBObwieszczenie postanowienia Sądu o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego i uchyleniu zajęć rachunku bankowego oraz ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego (art. 39 ust. 1 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11051OBObwieszczenie postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości z wniosku wierzyciela albo dłużnika spółka, osoba prawna (art. 51 ust. 1 i 2a p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11052OBObwieszczenie postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości z wniosku wierzyciela/dłużnika – osoba fizyczna (art. 51 ust. 1 i 2a p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11054OBObwieszczenie postanowienia Sądu o umorzeniu postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości na skutek wydania postanowienia o zatwierdzeniu układu albo postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego (art. 54 ust. 4 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11056OBObwieszczenie postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości na skutek uwzględnienia wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży spółka, osoba prawna (art. 56d p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11059OBObwieszczenie postanowienia Sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszeniu upadłości (art. 13 ust 1 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11076OBObwieszczenie postanowienia Sądu o zabezpieczeniu powództwa o wyłączenie mienia z masy upadłości (art. 74 ust. 4 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11077OBObwieszczenie postanowienia sędziego-komisarza o określeniu zakresu korzystania z mieszkania przez upadłego lub osoby mu bliskie, którzy w dacie ogłoszenia upadłości zamieszkiwali w tym mieszkaniu (art. 75 ust. 2 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
110881OBObwieszczenie postanowienia sędziego-komisarza o wyłączeniu spadku z masy upadłości (art. 121 ust. 1 i 2 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
110981OBObwieszczenie postanowienia sędziego-komisarza o powołaniu zastępcy syndyka z urzędu lub na jego wniosek oraz określeniu zakresu jego czynności (art. 159 ust. 1 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
111121OBObwieszczenie postanowienia Sądu o odwołaniu syndyka (art. 170 ust. 1 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11115OBObwieszczenie postanowienia Sądu o zawieszeniu syndyka w wykonywaniu jego czynności i ustanowieniu tymczasowego syndyka (art. 170 ust. 2 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11117OBObwieszczenie postanowienia Sądu o zmianie syndyka na jego wniosek (art. 170 ust. 3 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11118OBObwieszczenie postanowienia Sądu o zmianie syndyka na podstawie uchwały rady wierzycieli podjętej w trybie określonym w art. 207a p.u. (art. 170 ust. 3 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11119OBObwieszczenie postanowienia Sądu o stwierdzeniu wygaśnięcia funkcji syndyka na skutek jego śmierci (art. 170 ust. 4 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11120OBObwieszczenie postanowienia Sądu o stwierdzeniu wygaśnięcia funkcji syndyka na skutek utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych (art. 170 ust. 4 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11121OBObwieszczenie postanowienia Sądu o stwierdzeniu wygaśnięcia funkcji syndyka na skutek zaistnienia braków w składzie organów spółki będącej syndykiem uniemożliwiających jej działanie (art. 170 ust. 4 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
111221OBObwieszczenie postanowienia Sądu o zmianie syndyka w przypadku cofnięcia praw wynikających z licencji doradcy restrukturyzacyjnego (art. 170 ust. 5 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11122OBObwieszczenie postanowienia Sądu o zmianie syndyka w przypadku cofnięcia praw wynikających z licencji doradcy restrukturyzacyjnego (art. 170 ust. 5 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
111231OBObwieszczenie postanowienia Sądu o zmianie syndyka w przypadku zawieszenia praw wynikających z licencji doradcy restrukturyzacyjnego (art. 170 ust. 5 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11123OBObwieszczenie postanowienia sądu o zmianie syndyka w przypadku zawieszenia praw wynikających z licencji doradcy restrukturyzacyjnego (art. 170 ust. 5 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11128OBObwieszczenie postanowienia sędziego-komisarza w przedmiocie odwołania zastępcy syndyka (art. 171 ust. 1 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11129OBObwieszczenie postanowienia sędziego-komisarza w przedmiocie odwołania zastępcy syndyka -jego dalszy udział w postępowaniu nie jest potrzebny (art. 171 ust. 1 i 3 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11130OBObwieszczenie postanowienia sędziego-komisarza w przedmiocie zmiany zastępcy syndyka (art. 171 ust. 1 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11131OBObwieszczenie postanowienia sędziego-komisarza o stwierdzeniu wygaśnięcia funkcji zastępcy syndyka (art. 170 ust. 4 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11149OBObwieszczenie postanowienia Sądu o zmianie syndyka na skutek uchwały rady wierzycieli podjętej zgodnie z wnioskiem upadłego i powołanie do pełnienia tej funkcji osoby wskazanej przez radę wierzycieli (art. 207a ust. 1 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
111871OBObwieszczenie postanowienia sędziego-komisarza o zatwierdzeniu lub częściowym zatwierdzeniu listy wierzytelnościObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
112341OBObwieszczenie postanowienia Sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego (art. 361 ust. 1 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
112641OBObwieszczenie zarządzenia przewodniczącego o zwrocie wniosku z powodu nieuzupełnienia braków fiskalnych lub formalnych wniosku (art. 130 kpc oraz 230 p.r.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
112821OBObwieszczenie postanowienia Sądu o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniu układowym lub sanacyjnymObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
112831OBObwieszczenie postanowienia Sądu o ustanowieniu tymczasowego zarządcy w postępowaniu sanacyjnymObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11284OBObwieszczenie postanowienia Sądu o uchyleniu zabezpieczenia przez odwołanie tymczasowego nadzorcy sądowegoObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11285OBObwieszczenie postanowienia Sądu o odwołaniu tymczasowego nadzorcy sądowego z powodu niewłaściwego pełnienia obowiązków, braku poprawy mimo nałożonej grzywny, nie wykonania obowiązków z art. 24 i 25Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11287OBObwieszczenie postanowienia Sądu o wygaśnięciu funkcji tymczasowego nadzorcy sądowego z powodu śmierci i powołanie tymczasowego nadzorcy sądowegoObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11288OBObwieszczenie postanowienia Sądu o zmianie sposobu zabezpieczenia przez odwołanie tymczasowego nadzorcy sądowego i ustanowienie zarządcy tymczasowegoObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11292OBObwieszczenie postanowienia Sądu o zmianie sposobu zabezpieczenia przez uchylenie zarządu tymczasowegoObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11295OBObwieszczenie postanowienia Sądu o odwołaniu tymczasowego zarządcy z powodu niewłaściwego pełnienia obowiązków i powołania do pełnienia tej funkcji innej osobyObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11296OBObwieszczenie postanowienia Sądu o zmianie tymczasowego nadzorcy sądowegoObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11297OBObwieszczenie postanowienia Sądu o wygaśnięciu funkcji tymczasowego nadzorcy sądowego z powodu śmierci i powołaniu tymczasowego nadzorcy sądowegoObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
112981OBObwieszczenie postanowienia Sądu o wygaśnięciu funkcji tymczasowego zarządcy w postępowaniu sanacyjnymObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
112991OBObwieszczenie postanowienia Sądu o wygaśnięciu funkcji tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniu układowym lub sanacyjnymObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11317OBObwieszczenie postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości na skutek uwzględnienia wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży – osoba fizyczna (art. 56d p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11318OBObwieszczenie postanowienia Sądu o zawieszeniu zarządcy w wykonywaniu czynnościObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11319OBObwieszczenie postanowienia Sądu o stwierdzeniu wygaśnięcia funkcji nadzorcy sądowego z powodu śmierciObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11320OBObwieszczenie postanowienia Sądu o stwierdzeniu wygaśnięcia funkcji zarządcy z powodu śmierciObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11321OBObwieszczenie postanowienia Sądu o wygaśnięciu funkcji tymczasowego zarządcy z powodu śmierci i powołaniu tymczasowego zarządcyObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11322OBObwieszczenie postanowienia Sądu o zmianie tymczasowego zarządcyObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11323OBObwieszczenie postanowienie Sądu o uchyleniu skutków dokonania obwieszczenia (art. 226f p.r.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11324OBObwieszczenie postanowienia Sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszeniu upadłości (art. 13 ust 2 p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
11326OBObwieszczenie postanowienia Sądu o odwołaniu tymczasowego nadzorcy sądowego z powodu niewłaściwego pełnienia obowiązków i powołania do pełnienia tej funkcji innej osobyObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
14001OBObwieszczenie postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej – prowadzonej przez syndykaObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
14004OBObwieszczenie postanowienia Sądu o odrzuceniu wniosku o ogłoszenie upadłościObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
14005OBObwieszczenie zarządzenia o zwrocie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej na skutek nieuzupełnienia braków formalnych lub fiskalnychObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
14006OBObwieszczenie zarządzenia o zwrocie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej bez wezwania do jego uzupełnienia w razie niezłożenia oświadczenia o prawdziwości danych zawartych we wnioskuObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
14007OBObwieszczenie zarządzenia o zwrocie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej z powodu niemożności nadania sprawie dalszego biegu wskutek niewykonania innych zarządzeĹ„Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
14008OBObwieszczenie zarządzenia o zwrocie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – nieuiszczenie zaliczki art. 22a p.u.Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
14009OBObwieszczenie postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej na skutek uwzględnienia wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątku o znacznej wartości (art. 56d p.u.)Obwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
14100OBObwieszczenie postanowienia Sądu o otwarciu postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieliObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
17005OBObwieszczenie o ustaleniu dnia układowegoObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
17008OBObwieszczenie zarządzenie nadzorcy układu o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układemObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
60070OBObwieszczenie dowolneObwieszczenie postanowienia badź zarządzenia
10180ZAZażalenie na postanowienie w przedmiocie uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowegoWniosek inicjujący na podstawie formularza
110101OBWniosek wierzycieli o zwołanie zgromadzenia wierzycieli (art. 191 ustawy prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r.)Wniosek inicjujący na podstawie formularza
110101ZAZażalenie na postanowienie w przedmiocie stwierdzenia wykonalności zagranicznego tytułu egzekucyjnego wydanego przeciwko upadłemuWniosek inicjujący na podstawie formularza
11012OBZgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowymWniosek inicjujący na podstawie formularza
11012ZAWniosek o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowegoWniosek inicjujący na podstawie formularza
11015OBLista wierzytelności w postępowaniu upadłościowymWniosek inicjujący na podstawie formularza
11015ZAWniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczejWniosek inicjujący na podstawie formularza
11017OBWniosek o uchylenie układuWniosek inicjujący na podstawie formularza
11017ZAApelacja od postanowienia w przedmiocie rozpoznania wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczejWniosek inicjujący na podstawie formularza
11253OBSpis inwentarzaWniosek na podstawie formularza, ze wskazaniem postępowania do którego powinien trafić
11253ZAWniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczejWniosek inicjujący na podstawie formularza
11254OBPlan podziałuWniosek inicjujący na podstawie formularza
11254ZAWniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczejWniosek inicjujący na podstawie formularza
112641OBOddzielny plan podziałuWniosek inicjujący na podstawie formularza
112641ZAWniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczejWniosek inicjujący na podstawie formularza
14005OBSprawozdanie syndykaWniosek inicjujący na podstawie formularza
14005ZAWniosek dłużnika o ogłoszenie upadłościWniosek inicjujący na podstawie formularza
14007OBSprawozdanie ostateczne syndykaWniosek inicjujący na podstawie formularza
14007ZAWniosek wierzyciela osobistego lub innego podmiotu niż wierzyciel osobisty o ogłoszenie upadłości dłużnikaWniosek inicjujący na podstawie formularza
14008OBDO_POTWIERDZENIA_Wniosek o ustalenie dnia układowegoWniosek inicjujący na podstawie formularza
14008ZAWniosek uczestnika o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika lub jego zorganizowanej części lub składników majątku o znacznej wartościWniosek inicjujący na podstawie formularza
20001Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowegoWniosek inicjujący na podstawie formularza
20002Wniosek o otwarcie postępowania układowegoWniosek inicjujący na podstawie formularza
20003Wniosek dłużnika/kuratora dłużnika o otwarcie postępowania sanacyjnegoWniosek inicjujący na podstawie formularza
20004Wniosek wierzyciela o otwarcie postępowania sanacyjnegoWniosek inicjujący na podstawie formularza
20007Aktualny wykaz majątku dłużnika z szacunkową wyceną jego składnikówZałącznik do wniosku na podstawie formularza
20014Zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego lub uchyleniu zajęcia rachunku bankowegoWniosek inicjujący na podstawie formularza
20016Zażalenie na postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia oraz zwrotu wydatków kuratoraWniosek inicjujący na podstawie formularza
20022Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia majątku dłużnikaWniosek inicjujący na podstawie formularza
20024Zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza o odwołaniu członka rady wierzycieliWniosek inicjujący na podstawie formularza
20025Zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza oddalające wniosek o powołanie na członka rady wierzycieli wierzyciela wskazanego przez wnioskodawcęWniosek inicjujący na podstawie formularza
20028Zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza o oddaleniu wniosku o zmianę składu rady wierzycieliWniosek inicjujący na podstawie formularza
20033Zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza w przedmiocie rozpoznania zarzutów do uchwały rady wierzycieliWniosek inicjujący na podstawie formularza
20037Karta do głosowania na zgromadzeniu wierzycieliWniosek inicjujący na podstawie formularza
20038Wniosek wierzyciela o dopuszczenie do udziału w zgromadzeniu wierzycieliWniosek inicjujący na podstawie formularza
20039Spis obecności załącznik do protokołu zgromadzenia wierzycieliZałącznik do wniosku na podstawie formularza
20040Spis głosów załącznik do protokołu zgromadzenia wierzycieliZałącznik do wniosku na podstawie formularza
20041Zażalenie na postanowienie sędziego- komisarza w przedmiocie uchwały zgromadzenia wierzycieli (przyjęcie uchwały, nieprzyjęcie uchwały, uchylenie uchwały zgromadzenia wierzycieli)Wniosek inicjujący na podstawie formularza
20042WYCOFANY_Zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza w przedmiocie uchylenia uchwały zgromadzenia wierzycieliWniosek inicjujący na podstawie formularza
20043Zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza o przeprowadzeniu głosowania w szczególnym trybie (art. 110 ust. 7 p.r.)Wniosek inicjujący na podstawie formularza
20044Pismo zawierające propozycje układoweWniosek inicjujący na podstawie formularza
20045Pismo zawierające zgłoszenie zmiany propozycji układowychWniosek inicjujący na podstawie formularza
20046Główne założenia planu restrukturyzacyjnego wraz z opinią o możliwości wykonania układuWniosek inicjujący na podstawie formularza
20047Sprawozdanie z wykonania planu restrukturyzacyjnego w postępowaniu sanacyjnym wraz z opinią o możliwości wykonania układuWniosek na podstawie formularza, ze wskazaniem postępowania do którego powinien trafić
20048Zawiadomienie wierzycieli o terminie zgromadzenia wierzycieliWniosek inicjujący na podstawie formularza
20049Spis wierzytelnościWniosek inicjujący na podstawie formularza
20050Spis wierzytelności spornychWniosek inicjujący na podstawie formularza
20051Sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelnościWniosek inicjujący na podstawie formularza
20052Sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelnościWniosek inicjujący na podstawie formularza
20062Zażalenie na postanowienie o wykonaniu układuWniosek inicjujący na podstawie formularza
20063Wniosek o otwarcie postępowania o zmianę układuWniosek inicjujący na podstawie formularza
20064Zażalenie na postanowienie w przedmiocie otwarcia postępowania o zmianę układuWniosek inicjujący na podstawie formularza
20067Zażalenie na postanowienie w przedmiocie uchylenia układuWniosek inicjujący na podstawie formularza
20068Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zgodności z prawem kryteriów wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowymWniosek inicjujący na podstawie formularza
20072Zażalenie na postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnegoWniosek inicjujący na podstawie formularza
20073Uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnegoWniosek inicjujący na podstawie formularza
20077Zażalenie na postanowienie w przedmiocie kosztów przechowania ksiąg, korespondencji lub dokumentów należących do dłużnikaWniosek inicjujący na podstawie formularza
20079Zażalenie na postanowienie w przedmiocie likwidacji nieodebranego majątku dłużnikaWniosek inicjujący na podstawie formularza
20080Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłościWniosek inicjujący na podstawie formularza
20082Wniosek o zatwierdzenie układuWniosek inicjujący na podstawie formularza
20086Spis inwentarza w restrukturyzacjiWniosek inicjujący na podstawie formularza
20094Zażalenie na postanowienie w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia nadzorcy sądowegoWniosek inicjujący na podstawie formularza
20098Zażalenie na postanowienie w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia wstępnego zarządcyWniosek inicjujący na podstawie formularza
20101Zażalenie na postanowienie w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia ostatecznego zarządcyWniosek inicjujący na podstawie formularza
20108Zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza o zastosowaniu wobec nadzorcy sądowego upomnienia lub nałożeniu grzywnyWniosek inicjujący na podstawie formularza
20109Zażalenie na postanowienie sądu w przedmiocie odwołania nadzorcy sądowegoWniosek inicjujący na podstawie formularza
20114Zażalenie na postanowienie w przedmiocie sprawozdania koĹ„cowego zarządcyWniosek inicjujący na podstawie formularza
20115Zażalenie na postanowienie w przedmiocie oddalenia zarzutów dotyczących wydatków poniesionych przez zarządcę albo odmowy zatwierdzenia wydatku zarządcy i nakazaniu zwrotu kwoty wydatku do masy sanacyjnej (układowej)Wniosek inicjujący na podstawie formularza
20132Zażalenie na postanowienie w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie przez zarządcę od umowy wzajemnejWniosek inicjujący na podstawie formularza
20135Zażalenie na postanowienie w przedmiocie uznania wynagrodzenia za bezskuteczne w stosunku do masy sanacyjnej za czas sprzed otwarcia postępowania sanacyjnego (art. 305 ust. 1 p.r.)Wniosek inicjujący na podstawie formularza
20136Zażalenie na postanowienie w przedmiocie uznania wynagrodzenia za bezskuteczne w stosunku do masy sanacyjnej za czas po otwarciu postępowania sanacyjnego (art. 305 ust. 2 p.r.)Wniosek inicjujący na podstawie formularza
20138Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zobowiązania osoby trzeciej do przekazania świadczenia do masy sanacyjnejWniosek inicjujący na podstawie formularza
20149Wniosek o uznanie orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowegoWniosek inicjujący na podstawie formularza
70006Wniosek o zmianę / korektę danych dłużnika dla otwartego postępowaniaWniosek na podstawie formularza, ze wskazaniem postępowania do którego powinien trafić
70008Pismo inneWniosek inicjujący na podstawie formularza
70015Wniosek dłużnika o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczejWniosek inicjujący na podstawie formularza
70019REWniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o ustalenie wynagrodzeniaWniosek inicjujący na podstawie formularza
70019UPWniosek syndyka o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o ustalenie ostatecznego wynagrodzeniaWniosek inicjujący na podstawie formularza
70022Zażalenie na postanowienie w przedmiocie rozpoznania wnioskuWniosek inicjujący na podstawie formularza
70023Pozew o uznanie rozdzielności majątkowej za skuteczną w stosunku do masy upadłościWniosek inicjujący na podstawie formularza
70024Pozew o wyłączenie składnika majątkowego z masy upadłościWniosek inicjujący na podstawie formularza
70025Pozew syndyka o nakazanie przekazania składników majątkowych do masy upadłościWniosek inicjujący na podstawie formularza
70026Pozew zarządcy o nakazanie przekazania składników majątkowych do masy sanacyjnejWniosek inicjujący na podstawie formularza
70027Pozew uniwersalnyWniosek inicjujący na podstawie formularza
70028Zgłoszenie ustalenia dnia układowego w PZUWniosek inicjujący na podstawie formularza
70029Wniosek o uchylenie skutków obwieszczenia o ustaleniu dnia układowegoWniosek inicjujący na podstawie formularza
70031Skarga na zarządzenie nadzorcy układu o odmowie dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowegoWniosek inicjujący na podstawie formularza