Moja praktyka skupia się na trzech obszarach:

Doradztwo w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych

  • W dniu 4 sierpnia 2011 roku uzyskałem licencję syndyka (obecnie doradcy restrukturyzacyjnego). Posiadam wpis na listę doradców restrukturyzacyjnych prowadzony przez Ministra Sprawiedliwości numer 446.
  • Obecnie prowadzę kilkadziesiąt postępowań – zarówno wobec przedsiębiorców, jak i osób fizycznych.
  • Licencja doradcy restrukturyzacyjnego uprawnia do wykonywania czynności syndyka oraz nadzorcy i zarządcy na podstawie – Prawo restrukturyzacyjne oraz zarządcy w egzekucji przez zarząd przymusowy Kodeksu postępowania cywilnego, a także udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz świadczenie innych usług z zakresu restrukturyzacji i upadłości.
  • W mojej praktyce staram się skupić na pełnieniu funkcji w oparciu o wybór sądów upadłościowych oraz doradztwo świadczone głównie na rzecz wierzycieli.

Bieżące doradztwo prawne

  • Od 2007 roku jestem radcą prawnym wpisanym na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi. Mój numer wpisu na listę radców prawnych: Ld-M-1367.

Biegły sądowy z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi

Od grudnia 2018 roku jestem biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Łodzi w zakresie ekonomii. Moja specjalność:

  • analiza stanu przedsiębiorstwa pod kątem zdolności upadłościowej oraz restrukturyzacyjnej;
  • ustalanie przyczyn i daty zaistnienia niewypłacalności oraz jej poziomu na potrzeby prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz postępowań w przedmiocie odpowiedzialności członków organów spółek, zaistnienia i wysokości szkody po stronie wierzycieli;
  • ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców oraz działań i zaniechań w zakresie czynności gospodarczych godzących w interesy uczestników obrotu gospodarczego.