Twórcy witryny

Witryna internetowa jest wspólnym projektem doradcy restrukturyzacyjnego Michała Raj oraz fundacji modulo.

fundacja modulo

ul. Wigury 30a lok. 11, 90-319 Łódź

KRS: 1046866 (Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, rejestr stowarzyszeń i innych organizacji)
NIP: 7252333207
REGON: 525827606

Celami Fundacji są:

  • działalność na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego,
  • działalność na rzecz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
  • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
  • udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
  • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
  • rozwój gospodarki i nauki,
  • opieka i pomoc społeczna,
  • działalność oświatowa,
  • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Formularz kontaktowy

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Imię i nazwisko