Ile trwa rozpoznanie wniosku o upadłość?

Jednym z częściej pojawiających się pytań na facebookowych grupach o upadłościach konsumenckich jest pytanie o to ile czasu mija od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości do dnia jej ogłoszenia przez sąd? Pytanie to bardzo mnie zaciekawiło o tyle, że mając w KRZ dane dotyczące wpisania do repertorium wniosku o ogłoszenie upadłości a następnie obwieszczenie o jej ogłoszeniu można pokusić się o małe podsumowanie.

Do analizy wykorzystałem wszystkie dostępne dane z KRZ od jego powstania do pierwszych dni lipca 2023 roku. Dane te oczyściłem, bo sporo jest błędów po stronie systemu, albo kuriozalnych obwieszczeń na przykład takich, że obwieszczenie o wpisaniu do repertorium wniosku jest pół roku później niż ogłoszenie upadłości, albo w ogóle nie było w danej sprawie obwieszczenia o wpisaniu do repertorium albo, że ukazało się kilka takich samych obwieszczeń w różnych datach.

Wyczyściłem dane, podsumowałem je i wyciągnąłem średnią – w skali całego kraju średnio czeka się za ogłoszeniem upadłości 92 dni. Sam oceńcie, czy to dużo, czy mało. Zaznaczam, że jest to sucha średnia arytmetyczna, nie uwzględnia np. charakteru sprawy (zestawienie nie różnicuje upadłości konsumenckich i przedsiębiorców, stopnia jej skomplikowania, uzupełnienia braków formalnych wniosku, złożenia dodatkowych dokumentów, czy błędów w funkcjonowaniu systemu KRZ – podsumowałem suche daty.

Idąc dalej postanowiłem przeanalizować czas trwania postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości w poszczególnych sądach i tak powstała taka tabela:

Przeciętny czas rozpatrywania sprawy GU – dane od grudnia 2021 roku do początku lipca 2023 roku

Z tego zestawienia wynika, że najszybciej z ogłoszeniem upadłości radzą sobie sądy w Płocku, Kaliszu i Wałbrzychu – w tych ośrodkach na ogłoszenie upadłości czeka się mniej niż miesiąc od dnia złożenia wniosku.

Po drugiej stronie tego zestawienia plasują się sądy warszawskie – oba wydziały oraz Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku – tutaj za postanowieniem trzeba przeciętnie czekać ponad pięć miesięcy.


Na koniec ważne zastrzeżenie: zbieram dane posługując się moim autorskim mechanizmem wyłącznie w celach edukacyjnych. Dane uzyskiwane w systemie KRZ, przynajmniej dostępne dla zwykłego użytkownika pochodzą z obwieszczeń publikowanych w ramach dostępu publicznego. Dane te są bardzo niejednolite, często błędne lub zapisane na różnych schematach. Ich analiza jest czasochłonna i wymagająca, więc mogą zdarzyć się błędy. Jeżeli zauważysz jakiś błąd i chciałbyś się swoim znaleziskiem podzielić zapraszam do kontaktu przez formularz dostępny w dziale „kontakt„. Każdą uwagę traktuję z pokorą i przyjrzę się jej, żeby polepszyć wyniki analizy w przyszłości.