Dwa lata KRZ – ilość spraw w poszczególnych Sądach

Z obwieszczeń publikowanych w KRZ zebrałem dane o ilości wniosków o ogłoszenie upadłości, które zostały złożone przez dwa lata działalności Krajowego Rejestru Zadłużonych oraz wydanych postanowień – w każdym z Sądów Upadłościowych.

Z zestawienia wyraźnie widać, że zarówno pod względem ilości wniosków, jak i rozpoznanych spraw pierwsze miejsce zajmuje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, którego dwa wydziały upadłościowe odnotowały łączny wpływ 4.645 spraw, a przez dwa lata działalności KRZ wydano 2.481 postanowień o ogłoszeniu upadłości.

Najmniej spraw odnotowały Sądy w Jeleniej Górze oraz Gorzowie Wielkopolskim – wpływ wynosił około 400 spraw a ogłoszono odpowiednio 339 i 309 nowych upadłości.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *