Druga szansa na przyjęcie dyrektywy drugiej szansy

Piątego grudnia 2023 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, której celem jest zaimplementowanie do naszego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z 20 czerwca 2019 r w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 (potoczenie nazywanej „dyrektywą drugiej szansy”.

W poprzedniej kadencji Sejmu nie udało się przyjąć ustawy, która głównie zmieniała przepisy ustaw – Prawo restrukturyzacje oraz Prawo Upadłościowe. Ze względy na zasadę dyskontynuacji prace zostały przerwane z końcem kadencji, jednak w nowej kadencji zostały rozpoczęte na początku grudnia. Z treścią projektu można zapoznać się na stronie Sejmu, albo pobrać projekt z tej lokalizacji.

Z przebiegiem prac legislacyjnych można zapoznać się na tej stronie.