Kategoria: Różne

 • Dwa lata KRZ – wpływ i rozpoznanie wniosków o ogłoszenie upadłości

  Dwa lata KRZ – wpływ i rozpoznanie wniosków o ogłoszenie upadłości

  Od grudnia 2021 roku obowiązują przepisy przewidujące prowadzenie spraw upadłościowych w systemie elektronicznym – Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Zgodnie z moimi analizami, w okresie 2 lat obowiązywania systemu KRZ opublikowano ogółem 45.626 obwieszczeń o wpisaniu do repertorium wniosku o ogłoszenie upadłości, zaś postanowienia o ogłoszeniu upadłości wydano w 32.027 sprawach. W poniższym wykresie przedstawiam ilość spraw…

 • Druga szansa na przyjęcie dyrektywy drugiej szansy

  Druga szansa na przyjęcie dyrektywy drugiej szansy

  Piątego grudnia 2023 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, której celem jest zaimplementowanie do naszego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z 20 czerwca 2019 r w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej…

 • Ile trwa rozpoznanie wniosku o upadłość?

  Ile trwa rozpoznanie wniosku o upadłość?

  Jednym z częściej pojawiających się pytań na facebookowych grupach o upadłościach konsumenckich jest pytanie o to ile czasu mija od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości do dnia jej ogłoszenia przez sąd? Pytanie to bardzo mnie zaciekawiło o tyle, że mając w KRZ dane dotyczące wpisania do repertorium wniosku o ogłoszenie upadłości a następnie obwieszczenie o…

 • Nowe upadłości w czerwcu 2023 roku

  Nowe upadłości w czerwcu 2023 roku

  W czerwcu 2023 roku ogłoszono 1900 nowych postępowań upadłościowych, z czego 30 dotyczy przedsiębiorców

 • Właściwość sądów upadłościowych

  Właściwość sądów upadłościowych

  Na mapie zaznaczyłem obszary właściwości miejscowej poszczególnych Sądów Upadłościowych – wydziałów upadłościowych i restrukturyzacyjnych w Sądach Rejonowych właściwych do rozpoznawania spraw z danego obszaru.