Artykuły

 • Dwa lata KRZ – ilość spraw w poszczególnych Sądach

  Dwa lata KRZ – ilość spraw w poszczególnych Sądach

  Z obwieszczeń publikowanych w KRZ zebrałem dane o ilości wniosków o ogłoszenie upadłości, które zostały złożone przez dwa lata działalności Krajowego Rejestru Zadłużonych oraz wydanych postanowień – w każdym z Sądów Upadłościowych. Z zestawienia wyraźnie widać, że zarówno pod względem ilości wniosków, jak i rozpoznanych spraw pierwsze miejsce zajmuje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,…

 • Dwa lata KRZ – wpływ i rozpoznanie wniosków o ogłoszenie upadłości

  Dwa lata KRZ – wpływ i rozpoznanie wniosków o ogłoszenie upadłości

  Od grudnia 2021 roku obowiązują przepisy przewidujące prowadzenie spraw upadłościowych w systemie elektronicznym – Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Zgodnie z moimi analizami, w okresie 2 lat obowiązywania systemu KRZ opublikowano ogółem 45.626 obwieszczeń o wpisaniu do repertorium wniosku o ogłoszenie upadłości, zaś postanowienia o ogłoszeniu upadłości wydano w 32.027 sprawach. W poniższym wykresie przedstawiam ilość spraw…

 • Druga szansa na przyjęcie dyrektywy drugiej szansy

  Druga szansa na przyjęcie dyrektywy drugiej szansy

  Piątego grudnia 2023 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, której celem jest zaimplementowanie do naszego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z 20 czerwca 2019 r w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej…

 • Jak znaleźć numer użytkownika w KRZ

  Jak znaleźć numer użytkownika w KRZ

  Znajomość swojego numeru identyfikacyjnego konta w KRZ może być potrzebna m.in. przy złożeniu wniosku o dostęp do akt sprawy. Po zalogowaniu w KRZ klikamy na swoje dane w prawym górnym rogu strony: I odczytujemy numer w polu „identyfikator”:

 • Jak zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym?

  Jak zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym?

  W tym wpisie postaram się przybliżyć sposób w jaki technicznie należy dokonać zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. W kolejnych postaram się przybliżyć dalsze szczegóły, w tym dotyczące zgłoszenia wierzytelności wobec Getin Noble Bank SA. Kilka dni temu na stronie KRZ ukazały się instrukcja oraz film poświęcony zgłoszeniu wierzytelności. Warto zapoznać się z tymi instrukcjami, a…

 • Ile trwa rozpoznanie wniosku o upadłość?

  Ile trwa rozpoznanie wniosku o upadłość?

  Jednym z częściej pojawiających się pytań na facebookowych grupach o upadłościach konsumenckich jest pytanie o to ile czasu mija od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości do dnia jej ogłoszenia przez sąd? Pytanie to bardzo mnie zaciekawiło o tyle, że mając w KRZ dane dotyczące wpisania do repertorium wniosku o ogłoszenie upadłości a następnie obwieszczenie o…

 • Ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank SA

  Ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank SA

  Ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank SA

 • Nowe upadłości w czerwcu 2023 roku

  Nowe upadłości w czerwcu 2023 roku

  W czerwcu 2023 roku ogłoszono 1900 nowych postępowań upadłościowych, z czego 30 dotyczy przedsiębiorców

 • Właściwość sądów upadłościowych

  Właściwość sądów upadłościowych

  Na mapie zaznaczyłem obszary właściwości miejscowej poszczególnych Sądów Upadłościowych – wydziałów upadłościowych i restrukturyzacyjnych w Sądach Rejonowych właściwych do rozpoznawania spraw z danego obszaru.

 • Wniosek o ogłoszenie upadłości po 1 lipca 2023 roku

  Wniosek o ogłoszenie upadłości po 1 lipca 2023 roku

  Wpływ zakończenia okresu zagrożenia pandemicznego na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości